දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි සේවා

වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Do You Have Termite Problem ??
Do You Have Termite Problem ??

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Building Constructions
Building Constructions

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

පැය 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Modern container box
Modern container box

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 680,000

දින 1
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Do You Have Termite Problem ??
Do You Have Termite Problem ??

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR RENT FOR WEDDINGS - FULL HD)
PROJECTOR RENT FOR WEDDINGS - FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV CAMERA INSTALATION 2.4MP 4CH
CCTV CAMERA INSTALATION 2.4MP 4CH

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Fire Works
Fire Works

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 800

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TAIWAN 2.4MP AHD CCTV INSTALATION
TAIWAN 2.4MP AHD CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Cctv Camera Instalation Full Hd
Cctv Camera Instalation Full Hd

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4CH CCTV CAMERA INSTALLATION 2.4MP AHD
4CH CCTV CAMERA INSTALLATION 2.4MP AHD

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 4CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION
AHD 4CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 4CH AHD 1080P CCTV INSTALATION
2.4MP 4CH AHD 1080P CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - NAWANJANA TUBE WELLS
NAWANJANA TUBE WELLS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 600

දින 5
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Visa Consulting
Visa Consulting

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 10,000

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR AND SCREEN RENT
PROJECTOR AND SCREEN RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR RENT SERVICE
PROJECTOR RENT SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 10
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 8CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION
8CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 79,900

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION
4CH 2.4MP CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 2.4MP 4CH CCTV INSTALATION
AHD 2.4MP 4CH CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 17
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 8 CH CCTV CAMERA INSTALLATION
2.4MP 8 CH CCTV CAMERA INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - තායිවාන සීසීටීවී කැමරා සවිකිරීම
තායිවාන සීසීටීවී කැමරා සවිකිරීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4CH 2. 4MP CCTV CAMERA INSTALATION
4CH 2. 4MP CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 18
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Termite control treatment with warranty
Termite control treatment with warranty

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 24
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Setup
Wedding Setup

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 550,000

දින 25
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TAIWAN 4 CH 2.4 CCTV INSTALATION
TAIWAN 4 CH 2.4 CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 26
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4 CHANNEL 2.4MP CCTV INSTALATION
4 CHANNEL 2.4MP CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!