දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV CAMERA INSTALATION 4CH 2.4MP
CCTV CAMERA INSTALATION 4CH 2.4MP

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

පැය 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 1080P 2.4MP 4 CHANNEL CCTV INSTALATION
1080P 2.4MP 4 CHANNEL CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

පැය 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 4 CHANNEL CCTV CAMERA INSTALATION
2.4MP 4 CHANNEL CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 50,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR RENT FOR WEDDINGS - FULL HD)
PROJECTOR RENT FOR WEDDINGS - FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 1080P 2.4MP 4CH CCTV CAMERA INSTALATION
1080P 2.4MP 4CH CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 2.4MP CCTV INSTALLATION 4CHANNEL
AHD 2.4MP CCTV INSTALLATION 4CHANNEL

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - AHD 2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALLATION
AHD 2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALLATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 79,900

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - GARDENING LANDSCAPING
GARDENING LANDSCAPING

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 30,000

දින 5
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Building construction
Building construction

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Decorations For Sale
Wedding Decorations For Sale

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 200,000

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TAIWAN 2.4MP 4CH CCTV CAMERA INSTALATION
TAIWAN 2.4MP 4CH CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 6
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4CH AHD 2.4MP FULL CCTV INSTALATION
4CH AHD 2.4MP FULL CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 7
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - වේයන් මර්ධනය-Pest control
වේයන් මර්ධනය-Pest control

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Amashan landscaping
Amashan landscaping

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 60

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - House Construction
House Construction

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,950

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR AND SCREEN RENT
PROJECTOR AND SCREEN RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR RENT SERVICE
PROJECTOR RENT SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 11
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - FINANCIAL SPONSOR FOR VISA
FINANCIAL SPONSOR FOR VISA

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 10,000

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Name Boards - නාමපුවරු
Name Boards - නාමපුවරු

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 250

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CCTV CAMERA 1080P 2.4MP 4CH ISTALATION
CCTV CAMERA 1080P 2.4MP 4CH ISTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 14
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - JAPAN VISA
JAPAN VISA

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 18
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALATION
2.4MP 8 CHANNEL CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 79,900

දින 22
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - TAIWAN 2.4MP 4CH CCTV INSTALATION
TAIWAN 2.4MP 4CH CCTV INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 22
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - 4CH 2.4MP AHD CCTV CAMERA INSTALATION
4CH 2.4MP AHD CCTV CAMERA INSTALATION

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 39,900

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!