දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදවච්චිය හි වාහන

ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 BCA 2015
Bajaj Pulsar 150 BCA 2015

40,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,900

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota KDH GL 2006
Toyota KDH GL 2006

186,520 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,800,000

දින 7
පාපැදි-අනුරාධපුර - Japan cycle
Japan cycle

අනුරාධපුර, පාපැදි

රු 10,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Platina Es BCN 2015
Bajaj Platina Es BCN 2015

18,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,999

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Diana Crew Cab 1991
Toyota Diana Crew Cab 1991

500,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Vanette 1989
Nissan Vanette 1989

140,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,325,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Treeweel
Bajaj Treeweel

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Dolphin LH 109 1994
Toyota Dolphin LH 109 1994

60,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,834,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota LH20,brown 1984
Toyota LH20,brown 1984

400,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 27
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan Vanette 2006
Nissan Vanette 2006

100,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,850,000

දින 27
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Toyota Axio 2017
Toyota Axio 2017

48,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 6,000,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - KUBOTA DC 68
KUBOTA DC 68

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 30
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Dimo Batta ex2 2014
Dimo Batta ex2 2014

120,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Roller Ton 10
Roller Ton 10

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 37
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Dyna 1996
Toyota Dyna 1996

15,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 38
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Nissan caravan 1993
Nissan caravan 1993

380,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,250,000

දින 45
මෝටර් රථ-අනුරාධපුර - Nissan Primera 2002
Nissan Primera 2002

116,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර් රථ

රු 2,380,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu
Komatsu

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota townace (CR 26) 1987
Toyota townace (CR 26) 1987

168,476 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,400,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Discover yes 2010
Bajaj Discover yes 2010

23,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 52
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-අනුරාධපුර - Toyota Town Ace Loto 1996
Toyota Town Ace Loto 1996

300,000 km

අනුරාධපුර, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,700,000

දින 52
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-අනුරාධපුර - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

65,000 km

අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!