මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Htc

HTC ජංගම දුරකථන විකිණීමට, කුරුණෑගල

දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි