වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස

නිවාස-කුරුණෑගල - Luxery House with Valuable Land - Kurunegala
Luxery House with Valuable Land - Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 35,000,000

පැය 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale kurunegala
House For Sale kurunegala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-කුරුණෑගල - New House for Sale in Kurunegala
New House for Sale in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - Land with House for sale in Kurunegala
Land with House for sale in Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Pannala
House in Pannala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 2
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Kurunegala
House For Sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 16,500,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - අඩක් නිමකල දෙමහල් නිවසක් ගිරිඋල්ල
අඩක් නිමකල දෙමහල් නිවසක් ගිරිඋල්ල

කාමර: 5, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,000,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House in alawwa
House in alawwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 1,500,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Kurunegala
House For Sale in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House With Land For Sale In Kurunegala
House With Land For Sale In Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ගිරිඋල්ල
දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ගිරිඋල්ල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,800,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land Alawwa
House with Land Alawwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale at Narammala, Kurunegala.
House for Sale at Narammala, Kurunegala.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala.
House for sale in Kurunegala.

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,500,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - Two Storied House for Sale in Rambukkana
Two Storied House for Sale in Rambukkana

කාමර: 7, නානකාමර: 6

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 14,900,000

දින 9
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale - Kurunegala.
House For Sale - Kurunegala.

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 11,000,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - Modern House in Mawathagama
Modern House in Mawathagama

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,600,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House near Lake Round, Kurunegala
House near Lake Round, Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Pothuhera ( Kurunegala )
House for Sale in Pothuhera ( Kurunegala )

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,500,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House With Land For Sale In Mawathagama
House With Land For Sale In Mawathagama

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale with land in Pannala
House for sale with land in Pannala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale kurunegala
House for sale kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - නිවස සහ දේපළ ඉක්මනින් විකිණීමට - මැල්සිරිපුර
නිවස සහ දේපළ ඉක්මනින් විකිණීමට - මැල්සිරිපුර

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!