වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස

නිවාස-කුරුණෑගල - Highly Demanding House in Kuliyapitiya
Highly Demanding House in Kuliyapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 10,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කුරුණෑගල - New 2 Story House For Sale - Ibbagamuwa
New 2 Story House For Sale - Ibbagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කුරුණෑගල - Two Story House - Near Kurunegala
Two Story House - Near Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land ale Malisiripura
House with Land ale Malisiripura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - New House for Rent - Giriulla
New House for Rent - Giriulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,600,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in kurunegala Ibbagamuwa
House for sale in kurunegala Ibbagamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala
House for sale in Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala
House for sale in Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,000,000

දින 2
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 17,500,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala
House for sale in Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Kurunegala
House For Sale In Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala
House for sale in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,200,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - Two Storied House For Sale in Alawwa
Two Storied House For Sale in Alawwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 22,500,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale Giriulla
House For Sale Giriulla

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,500,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - Highly Demanding House in Kuliyapitiya
Highly Demanding House in Kuliyapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 10,000,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land for Sale in Giriulla
House with Land for Sale in Giriulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - Luxury house for sale in Kurunegala
Luxury house for sale in Kurunegala

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 49,000,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Pannala
House in Pannala

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,500,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Alawwa
House for Sale in Alawwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,000,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - Luxury House for Sale in Uyandena
Luxury House for Sale in Uyandena

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 27,500,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - Land and House For Sale - Gokaralla
Land and House For Sale - Gokaralla

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,000,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Alawwa
House For Sale In Alawwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,600,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - Luxurious house for Sale in Kurunegala
Luxurious house for Sale in Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 24,000,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - House with land in Ibbagamuwa
House with land in Ibbagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,000,000

දින 9
නිවාස-කුරුණෑගල - New 2 Story House For Sale - Ibbagamuwa
New 2 Story House For Sale - Ibbagamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 11
නිවාස-කුරුණෑගල - HOUSE SALE IN KULIYAPITIYA TOWN
HOUSE SALE IN KULIYAPITIYA TOWN

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!