වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස

නිවාස-කුරුණෑගල - House In Gokarella
House In Gokarella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,200,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala town
House for sale in Kurunegala town

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale kurunegala
House for sale kurunegala

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 18,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Narammala
House For Sale In Narammala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land for Sale - Mawathagama
House with Land for Sale - Mawathagama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,700,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala.
House for Sale in Kurunegala.

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 46,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - Half completed house with Land for sale in Wariyapola
Half completed house with Land for sale in Wariyapola

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale - Kurunegala
House for sale - Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 2
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale kurunegala-Thorayaya
House for sale kurunegala-Thorayaya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 1,600,000

දින 2
නිවාස-කුරුණෑගල - Kurunegala Uyandana House
Kurunegala Uyandana House

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 2
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale kurunegala
House for sale kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale Ibbagamuwa
House For Sale Ibbagamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land for sale in Kurunegala
House with Land for sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,500,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - දුම්මලසූරියෙන් නිවසක් විකිණීමට
දුම්මලසූරියෙන් නිවසක් විකිණීමට

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 1,800,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Nikaweratiya
House for sale in Nikaweratiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Mankadura
House For Sale in Mankadura

කාමර: 8, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 17,000,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale with land in Pannala
House for sale with land in Pannala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale Gokarella
House for Sale Gokarella

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,200,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - land with house for sale kuliyapitiya
land with house for sale kuliyapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,600,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale Kuliyapitiya
House for Sale Kuliyapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House and Land for sale - Kurunegala
House and Land for sale - Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,700,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - Two storied house for sale in Kurunegala
Two storied house for sale in Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 39,000,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - නිවසක් සහ ඉඩම Wariyapola
නිවසක් සහ ඉඩම Wariyapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala - A6 Rd
House for sale in Kurunegala - A6 Rd

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Kuliyapitiya
House For Sale In Kuliyapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 21,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!