වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස

නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,800,000

පැය 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Wariyapola
House for sale in Wariyapola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,600,000

පැය 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Kurunegala
House For Sale In Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Alawwa
House for Sale in Alawwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - Two storied house for sale - Kurunegala
Two storied house for sale - Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 22,500,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in pannala
House for sale in pannala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,700,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land in Wariyapola
House with Land in Wariyapola

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,300,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House & Land near Kuliyapitiya
House & Land near Kuliyapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,850,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala
House for sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land for Sale Girulla
House with Land for Sale Girulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,500,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - Land with House for sale Kuliyapitiya
Land with House for sale Kuliyapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,200,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - two stored house
two stored house

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 55,000,000

දින 9
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale, Hettipola
House for sale, Hettipola

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,450,000

දින 11
නිවාස-කුරුණෑගල - House with Land Kurunegala Lake Side
House with Land Kurunegala Lake Side

කාමර: 5, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 15
නිවාස-කුරුණෑගල - Kurunegala house for sale
Kurunegala house for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 15,000,000

දින 15
නිවාස-කුරුණෑගල - Under-construction House In Kurunegala
Under-construction House In Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 28,500,000

දින 16
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale In Kurunagala
House For Sale In Kurunagala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 18
නිවාස-කුරුණෑගල - අංග සම්පූරණ නිවසක් විකිනීමට කුරුණෑගල
අංග සම්පූරණ නිවසක් විකිනීමට කුරුණෑගල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 18
නිවාස-කුරුණෑගල - HOUSE & LAND SALE Pothuhara
HOUSE & LAND SALE Pothuhara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,000,000

දින 19
නිවාස-කුරුණෑගල - මාවතගම අගනා නිවසක් විකිනීමට ....
මාවතගම අගනා නිවසක් විකිනීමට ....

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,800,000

දින 20
නිවාස-කුරුණෑගල - House and Land Kurunegala
House and Land Kurunegala

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 31,000,000

දින 20
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale - Narammala
House For Sale - Narammala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,500,000

දින 21
නිවාස-කුරුණෑගල - House & Land For Sale, Kurunegala
House & Land For Sale, Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,000,000

දින 21
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Kurunegala
House in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,000,000

දින 21
නිවාස-කුරුණෑගල - Luxury home @ kurunegala
Luxury home @ kurunegala

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 40,000,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!