වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි නිවාස

නිවාස-කුරුණෑගල - House in Kurunegala
House in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 16,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කුරුණෑගල - Luxury House For Sale In Kurunegala
Luxury House For Sale In Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 12,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කුරුණෑගල - House With Coconut Estate In Kurunegala
House With Coconut Estate In Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

පැය 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale - Hettipola
House for Sale - Hettipola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 19,000,000

පැය 9
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Kurunegala
House in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale - Galgamuwa
House for Sale - Galgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - Two Story House for Sale - Giriulla
Two Story House for Sale - Giriulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Kurunegala
House for sale in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,900,000

දින 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale - Kuliyapitiya
House for sale - Kuliyapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale Ibbaganuwa
House for sale Ibbaganuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 17,500,000

දින 4
නිවාස-කුරුණෑගල - For sal in House Kurunegala.
For sal in House Kurunegala.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 23,500,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Pannala
House in Pannala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 5
නිවාස-කුරුණෑගල - Pannala House for Sale
Pannala House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 26,500,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - Land with house for sale Polgahwela
Land with house for sale Polgahwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 17,616,000

දින 6
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale - Alawwa
House For Sale - Alawwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,900,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale - Wariyapola
House For Sale - Wariyapola

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - HOUSE FOR SALE IN PANNALA
HOUSE FOR SALE IN PANNALA

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 23,500,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Wellawa, Kurunegala
House for sale in Wellawa, Kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 5,500,000

දින 7
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale in Alawa
House for sale in Alawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,900,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - නිවසක් විකිණීමට - වෙරළුගම
නිවසක් විකිණීමට - වෙරළුගම

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,700,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - House near Wadumunnegedara
House near Wadumunnegedara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,900,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - house for sale kurunagala
house for sale kurunagala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 1,500,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Polgahawela
House For Sale in Polgahawela

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 8
නිවාස-කුරුණෑගල - House with land sale in Nikaweratiya
House with land sale in Nikaweratiya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 9
නිවාස-කුරුණෑගල - Land & House for sale - Kurunagala
Land & House for sale - Kurunagala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,000,000

දින 9
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Kuliyapitiy
House For Sale in Kuliyapitiy

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 7,000,000

දින 10
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Kurunegala for sale
House in Kurunegala for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!