මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොට්ටාව හිදී කලා නිර්මාණ හා එකතු කිරීමට තරම් වටිනා භාණ්ඩ

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි