වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 157 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum normally Toms
Drum normally Toms

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - පරන කාසි..
පරන කාසි..

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Guitar paddle
Guitar paddle

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Crossover
Crossover

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland Td 3 new module
Roland Td 3 new module

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Single top pair JBN original
Single top pair JBN original

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Foot petal brand new
Foot petal brand new

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum kit
Drum kit

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Foot & petal
Foot & petal

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Fender guitar
Fender guitar

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කෑගල්ල - Orbitracking
Orbitracking

කෑගල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - 1000W amplifer Yamaha
1000W amplifer Yamaha

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Power can dj lights and light stand
Power can dj lights and light stand

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Sound Setup
Sound Setup

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Dj Console
Dj Console

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Alumex drum stand
Alumex drum stand

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Snyar 12 inch
Snyar 12 inch

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland drum rack
Roland drum rack

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Drum fut with petals
Drum fut with petals

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - 14 Original Hi Hat plate pair
14 Original Hi Hat plate pair

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Ground audio amp double top
Ground audio amp double top

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,000

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කෑගල්ල - 3D animal models
3D animal models

කෑගල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,300

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Roland xp50
Roland xp50

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 53,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Guitar tribble stand
Guitar tribble stand

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,900

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Full Band wedding Sound kit
Full Band wedding Sound kit

කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 650,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Powered Mixer 8 chanal
Powered Mixer 8 chanal

සාමාජිකයාකෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!