දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-කෑගල්ල - Red Egg
Red Egg

කෑගල්ල, ආහාර

රු 18

දින 7
ආහාර-කෑගල්ල - Dry sprats
Dry sprats

කෑගල්ල, ආහාර

රු 360

දින 8
ආහාර-කෑගල්ල - පොල්....
පොල්....

කෑගල්ල, ආහාර

රු 45

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කාබනික වගාවෙන් ඉහල ප්‍රතිලාභ ලබමු
කාබනික වගාවෙන් ඉහල ප්‍රතිලාභ ලබමු

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 13
ආහාර-කෑගල්ල - WEDDING CAKE
WEDDING CAKE

කෑගල්ල, ආහාර

රු 70

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Butterfly Orange Pots
Butterfly Orange Pots

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 19
ආහාර-කෑගල්ල - දුරීයන්
දුරීයන්

කෑගල්ල, ආහාර

රු 200

දින 30
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Ajaco Chaff Cutter Machine For Sale
Ajaco Chaff Cutter Machine For Sale

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 120,000

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthurium pots
Anthurium pots

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කහ බීජ
කහ බීජ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Ginger Seeds
Ginger Seeds

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 33
ආහාර-කෑගල්ල - Coconut Oil
Coconut Oil

කෑගල්ල, ආහාර

රු 350

දින 33
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - F@W Tea Plucker
F@W Tea Plucker

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,000

දින 36
ආහාර-කෑගල්ල - Pineapple
Pineapple

කෑගල්ල, ආහාර

රු 65

දින 37
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - Soyameet
Soyameet

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 16

දින 38
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - තොග පොල්
තොග පොල්

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 40
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - Miris kudu/keli
Miris kudu/keli

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 24

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කටු අනෝදා වගාවෙන් දිවි මග දිනන්න...
කටු අනෝදා වගාවෙන් දිවි මග දිනන්න...

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Ginger
Ginger

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 28

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කරාඹු පැල
කරාඹු පැල

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Sandriana plants
Sandriana plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12

දින 56
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Orchid
Orchid

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 57
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Bimmal kotta wikinimata
Bimmal kotta wikinimata

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!