දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Mini Combine Harvester
Mini Combine Harvester

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Sprayer
Sprayer

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 14,000

දින 4
ආහාර-කෑගල්ල - බිම්මල් මල්
බිම්මල් මල්

කෑගල්ල, ආහාර

රු 70

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - බිම්මල් කොට්ට
බිම්මල් කොට්ට

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 35

දින 11
ආහාර-කෑගල්ල - kithul jaggery(කිතුල් හකුරු)
kithul jaggery(කිතුල් හකුරු)

කෑගල්ල, ආහාර

රු 400

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Ginger
Ginger

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 16
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Mini Combine Harvester
Mini Combine Harvester

කෑගල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - Large plant
Large plant

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,000

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthuriums
Anthuriums

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Amu kaha beeja
Amu kaha beeja

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 190

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව
ඖශධීය ගුණ ඇති කටු අනෝදා වගාව

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 260

දින 36
ආහාර-කෑගල්ල - Coconut
Coconut

කෑගල්ල, ආහාර

රු 36

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Golden Ceypress Plant
Golden Ceypress Plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - champain plant
champain plant

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු
කුඩා වගා බිමේ ගම්මිරිස් වගාව අරඹමු

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Anthurium
Anthurium

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - ඇන්තූරියම්
ඇන්තූරියම්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ
අතුරු භෝග වගාවෙන් ඔබට ඉහල ප්‍රතිලාභ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - සාරවත්කු ඹුක්
සාරවත්කු ඹුක්

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Ginger Seeds
Ginger Seeds

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - කුඹුක් පැළ
කුඹුක් පැළ

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කෑගල්ල - Sandriana Mother Plants
Sandriana Mother Plants

කෑගල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!