දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam Kukullu
Gam Kukullu

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Ridge back Dog.
Ridge back Dog.

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 17,500

පැය 3
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Fighting Rooster
Fighting Rooster

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

පැය 5
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Old English bantam
Old English bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

පැය 5
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Wail tail carf
Wail tail carf

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 80

පැය 9
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Paraviyo
Paraviyo

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 1
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - කුඩුවත් සමගම ගිරවෙකු
කුඩුවත් සමගම ගිරවෙකු

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 1
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Pigeon
Pigeon

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Quail chickes
Quail chickes

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Aseel hen
Aseel hen

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 2
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Racing Pigeon Male
Racing Pigeon Male

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 7,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Male Dog for Stud
Male Dog for Stud

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - German Beauty Homer Pigeons
German Beauty Homer Pigeons

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 12,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Oscar Fish
Oscar Fish

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 2,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Sanen Goats
Sanen Goats

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 46,500

දින 5
සතුන් සදහා වන උපාංග-කෑගල්ල - 180-200 Manual Incubator
180-200 Manual Incubator

කෑගල්ල, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 9,900

දින 5
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Pigeons
Pigeons

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 6
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Bird Cage
Bird Cage

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 4,500

දින 6
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Boxer Dogs
Boxer Dogs

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 25,000

දින 7
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Fighting Hen
Fighting Hen

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 7
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Pigeon
Pigeon

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 2,500

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Gam Kukulan
Gam Kukulan

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Oeg Bantam
Oeg Bantam

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-කෑගල්ල - Male Turkey bird
Male Turkey bird

කෑගල්ල, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 7
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - 2 month old Asee pair
2 month old Asee pair

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 1,500

දින 7
සුරතල් සතුන්-කෑගල්ල - Fithting Rooster
Fithting Rooster

කෑගල්ල, සුරතල් සතුන්

රු 11,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!