දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි අමතර ඉගැන්වීම

Local / British maths

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - 2018 O/L Science Revision and Paper
2018 O/L Science Revision and Paper

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Home visit Tuition classes
Home visit Tuition classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Assignment Support - Kandy
Assignment Support - Kandy

සාමාජිකයානුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L Chemistry and O/L Science classes
A/L Chemistry and O/L Science classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 10,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - English and German Classes
English and German Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Science for 6-11 school students
Science for 6-11 school students

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 6,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - O level Mathematics Classes
O level Mathematics Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 25
Greek & Roman Civilization A/L

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Private IT Tuition Malabe/Homagama
Private IT Tuition Malabe/Homagama

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 31
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Londol/local ol(negambo/kandy)
Londol/local ol(negambo/kandy)

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 33
A /L Economics tuition

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 6,000

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Maths Tuition - Katugastota Kandy
Maths Tuition - Katugastota Kandy

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Kandy - Maths tuition(Local/ London)
Kandy - Maths tuition(Local/ London)

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 40

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!