දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - GRADE 6-11 MATHS
GRADE 6-11 MATHS

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
A/L 2020 political science class

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L Biology 2018,2019 and 2020 class
A/L Biology 2018,2019 and 2020 class

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - A/L ICT Classes
A/L ICT Classes

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 7,500

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Physics 2020 ,2019, 2018 A/L,
Physics 2020 ,2019, 2018 A/L,

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - ICT O/L & A/L
ICT O/L & A/L

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 22
6-11 Maths class

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Maths tuition up to O/L
Maths tuition up to O/L

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 37
English and Economics

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 41
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - Combined Maths - Theory 2020
Combined Maths - Theory 2020

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-නුවර - ENGLISH CLASS
ENGLISH CLASS

නුවර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 204

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!