දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පෙළ පොත්

පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel IGCSE Mathematics Practice Book
Edexcel IGCSE Mathematics Practice Book

නුවර, පෙළ පොත්

රු 500

දින 2
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel IAL Mathematics
Edexcel IAL Mathematics

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,200

දින 2
පෙළ පොත්-නුවර - Ed Excel Al Books
Ed Excel Al Books

නුවර, පෙළ පොත්

රු 750

දින 2
පෙළ පොත්-නුවර - Biology New Syllabus Sinhala Unit 2
Biology New Syllabus Sinhala Unit 2

නුවර, පෙළ පොත්

රු 300

දින 5
පෙළ පොත්-නුවර - Biology resource book (Biology sinhala syllabus)
Biology resource book (Biology sinhala syllabus)

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 7
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel A2 MODULAR MATHEMATICS FURTHER PURE 3
Edexcel A2 MODULAR MATHEMATICS FURTHER PURE 3

නුවර, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 20
පෙළ පොත්-නුවර - Igcse Edexcel Textbooks ( Used)
Igcse Edexcel Textbooks ( Used)

නුවර, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 24
පෙළ පොත්-නුවර - Biology Resource Books Sinhala and English
Biology Resource Books Sinhala and English

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 25
පෙළ පොත්-නුවර - CIMA P2 Study Text
CIMA P2 Study Text

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,600

දින 28
පෙළ පොත්-නුවර - A/L Pastpapers & Books
A/L Pastpapers & Books

නුවර, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 31
පෙළ පොත්-නුවර - Padanama Shortnote Books
Padanama Shortnote Books

නුවර, පෙළ පොත්

රු 100

දින 34
පෙළ පොත්-නුවර - CIMA Management Level
CIMA Management Level

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,800

දින 35
පෙළ පොත්-නුවර - Clinical Anatomy Book
Clinical Anatomy Book

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 42
පෙළ පොත්-නුවර - Pocket Medical Dictionary
Pocket Medical Dictionary

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 42
පෙළ පොත්-නුවර - Medical Physiology Book
Medical Physiology Book

නුවර, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 42
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel Ial Chemistry
Edexcel Ial Chemistry

නුවර, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 55
පෙළ පොත්-නුවර - Principles of Anatomy & Physiology Medical Book
Principles of Anatomy & Physiology Medical Book

නුවර, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 55
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel Applied ICT: AS single award
Edexcel Applied ICT: AS single award

නුවර, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 57
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel IGCSE Text Books
Edexcel IGCSE Text Books

නුවර, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 59
පෙළ පොත්-නුවර - Edexcel Chemistry AS And A2
Edexcel Chemistry AS And A2

නුවර, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!