දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-නුවර - Building Construction Kandy
Building Construction Kandy

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-නුවර - Car park Roofing construction
Car park Roofing construction

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Canopy
Canopy

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 450

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Warehouses steel building designing
Warehouses steel building designing

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 975

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Slab construction
Slab construction

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 550

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - BATH ROOM CUBICLES
BATH ROOM CUBICLES

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,500

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - AMANO ROOF
AMANO ROOF

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 475

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Ceiling
Ceiling

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 310

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - TILE WORKS (ටයිල් වැඩ)
TILE WORKS (ටයිල් වැඩ)

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 55

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - GATES
GATES

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,450

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - STEEL ROOF CONSTRUCTION
STEEL ROOF CONSTRUCTION

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 460

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - TIMBER ROOF
TIMBER ROOF

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 750

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - COMPOSITE PANELS
COMPOSITE PANELS

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 750

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - CLADDING
CLADDING

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 725

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - TEMPERED GLASS
TEMPERED GLASS

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,250

දින 1
වෙළඳ සේවා-නුවර - Steel works
Steel works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

දින 4
වෙළඳ සේවා-නුවර - Alumnium works
Alumnium works

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 1,200

දින 4
වෙළඳ සේවා-නුවර - Tempered glass work
Tempered glass work

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 950

දින 4
වෙළඳ සේවා-නුවර - Landscaping & Grass
Landscaping & Grass

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 4
වෙළඳ සේවා-නුවර - Landscaping & maintenance
Landscaping & maintenance

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 5
වෙළඳ සේවා-නුවර - BUILDING CONSTRUCTION
BUILDING CONSTRUCTION

නුවර, වෙළඳ සේවා

රු 3,500

දින 6
වෙළඳ සේවා-නුවර - Aluminum pantry
Aluminum pantry

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 3,500

දින 8
වෙළඳ සේවා-නුවර - Garden services and maintenance
Garden services and maintenance

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 9
වෙළඳ සේවා-නුවර - වුඩ් ෆ්ලොරින් & හැන්ඩ්රේලින්
දින 10
වෙළඳ සේවා-නුවර - bathroom doors
bathroom doors

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 8,500

දින 12
වෙළඳ සේවා-නුවර - Landscape & Garden services grass
Landscape & Garden services grass

සාමාජිකයානුවර, වෙළඳ සේවා

රු 35

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!