වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 281 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - House for sale Wadduwa
House for sale Wadduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 7,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Panadura
House for Sale in Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 7,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - නිවස විකිණීමට - පානදුර
නිවස විකිණීමට - පානදුර

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Kalutara
House for sale in Kalutara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - 105 perch house and land Raigama
105 perch house and land Raigama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 14,500,000

නිවාස-කළුතර - Two Story House @ Bandaragama City
Two Story House @ Bandaragama City

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

නිවාස-කළුතර - House For Sale In Panadura
House For Sale In Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 8,000,000

නිවාස-කළුතර - House For Sale In Wadduwa
House For Sale In Wadduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 10,700,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Two stories house panadura
Two stories house panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House with Land In Kalutara
House with Land In Kalutara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Bandaragama Town
House for sale in Bandaragama Town

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale Panadura
House For Sale Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Dodangoda, Kalutara
House for sale in Dodangoda, Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Kalutara
House for Sale in Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House For Sale In Kaluthara
House For Sale In Kaluthara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 6,400,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - Kp property | House for sale @ Wadduwa
Kp property | House for sale @ Wadduwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 19,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House For Sale In Panadura
House For Sale In Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House in Beruwala
House in Beruwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - Modern 2 stories house Sale in Horana
Modern 2 stories house Sale in Horana

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාස

රු 17,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House in Kalutara
House in Kalutara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale Wadduwa
House for Sale Wadduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for sale in Kalutara
House for sale in Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 23,000,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for sale in Panadura
House for sale in Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House in Kalutara
House in Kalutara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - Two storied house in Panadura
Two storied house in Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for sale panadura
House for sale panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!