වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 259 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 5,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - Brand New House for Sale in Bandaragama
Brand New House for Sale in Bandaragama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Kalutara
House for Sale in Kalutara

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 15,000,000

නිවාස-කළුතර - Kalutara House with Land for Sale
Kalutara House with Land for Sale

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 12,500,000

නිවාස-කළුතර - House for sale in Bandaragama
House for sale in Bandaragama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,850,000

පැය 5
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Thalpitiya ,Wadduwa
House for Sale - Thalpitiya ,Wadduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,900,000

නිවාස-කළුතර - Brand New House for Sale in Bandaragama
Brand New House for Sale in Bandaragama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,900,000

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 29,000,000

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana Town
House for Sale in Horana Town

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 8,300,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Luxury House for Sale in Yatiyana
Luxury House for Sale in Yatiyana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 28,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale Panadura - Hirana
House For Sale Panadura - Hirana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale In Horana
House For Sale In Horana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 1,650,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - Modern House for sale - Panadura
Modern House for sale - Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 32,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Matugama
House for sale in Matugama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Panadura
House for Sale in Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for Immediate Sale - Panadura
House for Immediate Sale - Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Wadduwa
House for sale in Wadduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - Heritage House for Sale in Dias Place, Panadura
Heritage House for Sale in Dias Place, Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 39,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 10,500,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Panadura
House for Sale - Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,800,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House in Kalutara
House in Kalutara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for Sale in - Panadura
House for Sale in - Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,800,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - Luxury House for Sale in Horana
Luxury House for Sale in Horana

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කළුතර, නිවාස

රු 60,000,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Kalutara
House for Sale in Kalutara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for sale Bandaragama
House for sale Bandaragama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 10,000,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - Horana House | for Sale MCP.607
Horana House | for Sale MCP.607

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!