වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 240 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - MODERN HOUSE FOR SALE PANADURA
MODERN HOUSE FOR SALE PANADURA

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කළුතර, නිවාස

රු 45,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House For Sale Panadura
House For Sale Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,800,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Newly Build House For Sale in Wawlagala
Newly Build House For Sale in Wawlagala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

නිවාස-කළුතර - House for sale in kalutara
House for sale in kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Kp property | House @ Panadura
Kp property | House @ Panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House | Panadura for sale
House | Panadura for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale Kalutara
House for sale Kalutara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,750,000

නිවාස-කළුතර - Super Luxury House In Bandaragama
Super Luxury House In Bandaragama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 29,500,000

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Matugama
House for Sale in Matugama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,200,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Panadura
House for Sale in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 13,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Beruwala
House for sale in Beruwala

කාමර: 7, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 85,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Horana | House Sale MCP607
Horana | House Sale MCP607

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House with land for sale in Horana Town
House with land for sale in Horana Town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 7,212,500

දින 1
නිවාස-කළුතර - Land with House n Kalutara
Land with House n Kalutara

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාස

රු 222,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Waskaduwa Kalutara
House for sale in Waskaduwa Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House For sale In Panadura
House For sale In Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Panadura
House for Sale in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 22,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Horana
House For Sale in Horana

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කළුතර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House in Alubomulla
House in Alubomulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House in Kalutara
House in Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - 03 STORY HOUSE With 9 P PANADURA
03 STORY HOUSE With 9 P PANADURA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 22,500,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Thalpitiya Wadduwa
House for Sale in Thalpitiya Wadduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 8
නිවාස-කළුතර - A completed house from Bandaragama town
A completed house from Bandaragama town

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!