වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 283 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - House For Sale Panadura
House For Sale Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාස

රු 16,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House For Sale - Panadura
House For Sale - Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාස

රු 150,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - House with land for sale in horana
House with land for sale in horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale - Alutgama
House for sale - Alutgama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 55,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale - Ingiriya
House For Sale - Ingiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,300,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 9,900,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - 2 storied house for sale Panadura
2 storied house for sale Panadura

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN PANADURA
HOUSE FOR SALE IN PANADURA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale Horana
House for Sale Horana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN PANADURA
HOUSE FOR SALE IN PANADURA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Land for sale - Panadura
Land for sale - Panadura

කාමර: 1, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale - Panadura
House for sale - Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Brand New House - Panadura
Brand New House - Panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Panadura
House For Sale in Panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 7,900,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Panadura
House for Sale - Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,800,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN KALUTHARA
HOUSE FOR SALE IN KALUTHARA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Ingiriya
House for sale in Ingiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for sale in Gelanigama
House for sale in Gelanigama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,700,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - 2 BR House for Sale in Panadura
2 BR House for Sale in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Panadura
House for Sale - Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාස

රු 32,500,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - TWO STORIED HOUSE FOR SALE IN HORANA
TWO STORIED HOUSE FOR SALE IN HORANA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 10,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Aluthgama
House for Sale in Aluthgama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 7,200,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Panadura
House For Sale in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - පෝරුවදණ්ඩෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක්
පෝරුවදණ්ඩෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක්

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 18,500,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!