වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 320 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - Architect designed house Kalutara
Architect designed house Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - New Two Stories House For Sale Panadura
New Two Stories House For Sale Panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - Two story House For sale in Matugama
Two story House For sale in Matugama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Horana
House for Sale - Horana

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 9,500,000

පැය 1
නිවාස-කළුතර - House (New) | Panadura For Sale
House (New) | Panadura For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale In Bandaragama
House For Sale In Bandaragama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale Panadura (2 storied)
House For Sale Panadura (2 storied)

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Bandaragama
House for Sale in Bandaragama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for sale in Panadura
House for sale in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Kp property | House @ Panadura
Kp property | House @ Panadura

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 32,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Bandaragama
House for Sale in Bandaragama

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 19,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN PANADURA.
HOUSE FOR SALE IN PANADURA.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN KALUTHARA NORTH
HOUSE FOR SALE IN KALUTHARA NORTH

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 9,300,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Panadura
House for Sale - Panadura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 10,800,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - Land with House for sale Kaluthara
Land with House for sale Kaluthara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 2,900,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - Two Storied House for Sale Dharga Town
Two Storied House for Sale Dharga Town

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 36,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN PANADURA.
HOUSE FOR SALE IN PANADURA.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE BANDARAGAMA
HOUSE FOR SALE BANDARAGAMA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,700,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for sale in Wadduwa
House for sale in Wadduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 3,000,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for sale in Ingiriya
House for sale in Ingiriya

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for Sale at Panadura
House for Sale at Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,900,000

දින 2
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for sale Wadduwa
House for sale Wadduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - Kp Property | House for Sale - Wadduwa
Kp Property | House for Sale - Wadduwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 19,500,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - Two Storied House in Horana
Two Storied House in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 3
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Matugama
House for Sale - Matugama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House | Panadura For Sale
House | Panadura For Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!