දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - NISSAN FORK LIFT
NISSAN FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - FURUKAWA FL305-1
FURUKAWA FL305-1

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kato Rough Terrain Crane
Kato Rough Terrain Crane

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,700,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Imported Wheel Loader
Imported Wheel Loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,700,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - YANMAR EXCAVATOR B27
YANMAR EXCAVATOR B27

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kobelco SK200 Excavator
Kobelco SK200 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 9,500,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - NISSAN FORK LIFT
NISSAN FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 3.5 ton comatsu forklift
3.5 ton comatsu forklift

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - 3 ton TCM forklift
3 ton TCM forklift

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 300,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Isuzu Concrete Mixer Truck
Isuzu Concrete Mixer Truck

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,600,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Hino Concrete Mixer Truck
Hino Concrete Mixer Truck

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,800,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - UD Nissan Concrete Pump Car
UD Nissan Concrete Pump Car

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,300,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TOYOTA FORK LIFT 2.5T
TOYOTA FORK LIFT 2.5T

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU 510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU 510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA100-1 WHEEL LOADER
KOMATSU WA100-1 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,400,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM FORK LIFT 2 TON
TCM FORK LIFT 2 TON

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 52
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU FORK LIFT 4.5TON
KOMATSU FORK LIFT 4.5TON

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 52
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOBELCO EXCAVATOR SK35SR
KOBELCO EXCAVATOR SK35SR

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 54
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER
CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!