දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU EXCAVATOR PC35MR-1
KOMATSU EXCAVATOR PC35MR-1

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER
CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - FURUKAWA FL305-1
FURUKAWA FL305-1

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM FORK LIFT 1.4T
TCM FORK LIFT 1.4T

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 275,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU EXCAVATOR PC35MR-1
KOMATSU EXCAVATOR PC35MR-1

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - YANMAR EXCAVATOR B50-2A
YANMAR EXCAVATOR B50-2A

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,400,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu pc 120-5
Komatsu pc 120-5

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Doosan DX 300 LCA excavator
Doosan DX 300 LCA excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 16,000,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Sale for Backhoe, comatsu pc40-6
Sale for Backhoe, comatsu pc40-6

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - NISSAN FORK LIFT
NISSAN FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TOYOTA FORK LIFT 2.5T
TOYOTA FORK LIFT 2.5T

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 46
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Mitsubishi Excavater
Mitsubishi Excavater

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu 510 Wheel loader
Komatsu 510 Wheel loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU 510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU 510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA100-1 WHEEL LOADER
KOMATSU WA100-1 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,400,000

දින 52
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM 45 Loader for sale in Kaduwela
TCM 45 Loader for sale in Kaduwela

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 58
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kobelco 140 Excavator
Kobelco 140 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!