දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM 45 Loader for sale in Kaduwela
TCM 45 Loader for sale in Kaduwela

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

විනාඩි 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Kobelco 140 Excavator
Kobelco 140 Excavator

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

විනාඩි 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER
CATERPILLAR 910F WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - TCM FORK LIFT
TCM FORK LIFT

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 325,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Toyota Fork Lift
Toyota Fork Lift

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Komatsu WA 380-3 Wheel Loader
Komatsu WA 380-3 Wheel Loader

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - JCB Backhoe
JCB Backhoe

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - CIMC TECHNIP B/N 45-50T trailers
CIMC TECHNIP B/N 45-50T trailers

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,750,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU WA510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - Isuzu kato
Isuzu kato

කොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,625,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU 510-5 WHEEL LOADER
KOMATSU 510-5 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,950,000

දින 51
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කොළඹ - KOMATSU WA100-1 WHEEL LOADER
KOMATSU WA100-1 WHEEL LOADER

සාමාජිකයාකොළඹ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,600,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!