දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කදුරුවෙල හි වාහන

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Harvestar kubota DC68 G
Harvestar kubota DC68 G

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Toyota Dolphin 1998
Toyota Dolphin 1998

85,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,800,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Tata 207 2003
Tata 207 2003

150,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 825,000

දින 10
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Toyota Sprinter 2000
Toyota Sprinter 2000

157,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 2,050,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Ashok Leyland comet gold 2009
Ashok Leyland comet gold 2009

400,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,075,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පොලොන්නරුව - Massey Ferguson 240
Massey Ferguson 240

පොලොන්නරුව, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Dimo Batta Ace 2008
Dimo Batta Ace 2008

505,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 550,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Suzuki Every 2007
Suzuki Every 2007

87,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,250,000

දින 19
Leyland Tipper

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Toyota townance 1995
Toyota townance 1995

300,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 24
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Nissan Atlas 2001
Nissan Atlas 2001

200,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,900,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Tata Dimo Batta 2008
Tata Dimo Batta 2008

140,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 773,484

දින 26
Need a Tipar Lori

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Toyota Noah 1998
Toyota Noah 1998

230,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,925,000

දින 29
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Mitsubishi Delica Bo6 1986
Mitsubishi Delica Bo6 1986

200,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-පොලොන්නරුව - Bajaj Re three wheeler
Bajaj Re three wheeler

පොලොන්නරුව, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 32
ත්‍රී රෝද රථ-පොලොන්නරුව - Bajaj Re
Bajaj Re

පොලොන්නරුව, ත්‍රී රෝද රථ

රු 665,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-පොලොන්නරුව - Nissan Caravan 1997
Nissan Caravan 1997

230,000 km

පොලොන්නරුව, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 32
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Toyota Corolla "L" GRADE 1997
Toyota Corolla "L" GRADE 1997

134,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 2,390,000

දින 34
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Suzuki Wagon R FX 2018
Suzuki Wagon R FX 2018

6 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 3,000,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පොලොන්නරුව - Honda CB Hornet 2017
Honda CB Hornet 2017

9,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පොලොන්නරුව - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

29,000 km

පොලොන්නරුව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 42
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-පොලොන්නරුව - Sub Woofer
Sub Woofer

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,500

දින 47
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Mazda Familia 1992
Mazda Familia 1992

296,781 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 1,090,000

දින 47
මෝටර් රථ-පොලොන්නරුව - Honda Grace 2015
Honda Grace 2015

42,500 km

පොලොන්නරුව, මෝටර් රථ

රු 5,150,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!