වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2018
Hero Hunk 2018

115 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

17,899 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Splender Honda NXG 2012
Hero Splender Honda NXG 2012

52,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

13,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

21,519 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Passion pro 2014
Hero Passion pro 2014

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Glamour 2015
Hero Glamour 2015

21,570 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

37,603 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero CBZ 2012
Hero CBZ 2012

85,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2018
Hero Hunk 2018

10,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Passion Plus 2005
Hero Passion Plus 2005

35,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Dawn 2015
Hero Dawn 2015

18,043 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Karizma zmr 2012
Hero Karizma zmr 2012

52,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero HF Deluxe 2011
Hero HF Deluxe 2011

18,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2012
Hero Hunk 2012

65,420 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure red 2015
Hero Pleasure red 2015

15,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

21,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

13,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 54
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!