වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanda near blooming
Vanda near blooming

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

පැය 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchids fromThailand
Dendrobium orchids fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

පැය 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - මල් පැල සහ විසිතුරු විකිනීමට
මල් පැල සහ විසිතුරු විකිනීමට

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Net house for sale
Net house for sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium ඕකිඩ්
Dendrobium ඕකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Phalanopsis orchid
Phalanopsis orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Palm tree
Palm tree

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Arthurian Plants
Arthurian Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,100

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Wal del tree
Wal del tree

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60,000

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orange and Guawa plant
Orange and Guawa plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground Orchids for Sale
Ground Orchids for Sale

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky Plant
Lucky Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Royal Palm
Royal Palm

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 4,500

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail palm
Foxtail palm

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)
Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 950

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Oncidium
Oncidium

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground orchid
Ground orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Cattalia orchid
Cattalia orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - වැන්ඩ ඔකිඩ්
වැන්ඩ ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 53
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Mokara orchid
Mokara orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 53
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium seedlings
Dendrobium seedlings

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 54
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Dendrobium fromThailand
Orchids Dendrobium fromThailand

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!