වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Money Plant
Money Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Ground orchid ( spathoglotties)
Ground orchid ( spathoglotties)

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්
ඩෙන්ඩ්‍රොබියම් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - පැලනොප්සිස් ඔකිඩ්
පැලනොප්සිස් ඔකිඩ්

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - H.S Plant
H.S Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 140

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - දෙව්මිණි පැළ තාවන
දෙව්මිණි පැළ තාවන

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - # Water Plants
# Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Plants
Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanda orchid
Vanda orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Adenium (ජපන් අරලිය)
Adenium (ජපන් අරලිය)

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orange plant
Orange plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Mokara orchid
Mokara orchid

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid species
Orchid species

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Platycerium (staghorn)
Platycerium (staghorn)

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Dendrobium orchid plant
Dendrobium orchid plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 45
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid oncedium
Orchid oncedium

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Vanilla plants
Vanilla plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 49
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Grammtophyllum ( GIANT )
Orchids Grammtophyllum ( GIANT )

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 59
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)
Orchids Fox tail ( Rhynchostylis)

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!