වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Xmass moss atttached coconut shell
Xmass moss atttached coconut shell

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්
ඇන්තුරියම් ෆ්ලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bigoniya Plants
Bigoniya Plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - හෝයා ඉටි මල්
හෝයා ඉටි මල්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Phalaenopsis orchid small plants
Phalaenopsis orchid small plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - කුරුඳු
කුරුඳු

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Ground Orchid plants
Ground Orchid plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - හයිඩ්‍රිඩ් ඕකීඩ් පැල
හයිඩ්‍රිඩ් ඕකීඩ් පැල

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - මිලියන් ෆලවර්ස්
මිලියන් ෆලවර්ස්

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - flower kithul tree(but plant)
flower kithul tree(but plant)

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 39
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Gambiris pala
Gambiris pala

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 32

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - tea pela
tea pela

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - තේපැල තවාන කොබවක
තේපැල තවාන කොබවක

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 28

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Bigoniya plants
Bigoniya plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 52
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කළුතර - Foxtail plants
Foxtail plants

කළුතර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!