දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගෙලිඔය හි වාහන

පාපැදි-නුවර - 12X Bike
12X Bike

නුවර, පාපැදි

රු 2,950

විනාඩි 33
පාපැදි-නුවර - Mountain Bike
Mountain Bike

නුවර, පාපැදි

රු 9,800

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 BDN 2016
Bajaj Pulsar 150 BDN 2016

24,300 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 222,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - Tvs Three Wheeler 2014
Tvs Three Wheeler 2014

2014

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - LH61 door
LH61 door

නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

2015

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 470,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-නුවර - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

2014

නුවර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 450,000

දින 6
මෝටර් රථ-නුවර - Micro MX 7 2013
Micro MX 7 2013

33,000 km

නුවර, මෝටර් රථ

රු 1,900,000

දින 12
මෝටර් රථ-නුවර - Toyota Sprinter AE100 1993
Toyota Sprinter AE100 1993

256,000 km

නුවර, මෝටර් රථ

රු 1,380,000

දින 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Universal spoiler
Universal spoiler

නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,000

දින 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Suzuki Da63 Truck Complete Parts
Suzuki Da63 Truck Complete Parts

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 325,000

දින 13
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser 100 Side Step
Toyota Land Cruiser 100 Side Step

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sahara 100 Mud Flaps
Toyota Land Cruiser Sahara 100 Mud Flaps

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sahara 100 Spoiler
Toyota Land Cruiser Sahara 100 Spoiler

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Truck Bed 18.5x7 Ft
Truck Bed 18.5x7 Ft

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 265,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Mazda Titan Cabin
Mazda Titan Cabin

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 275,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Mazda Titan Crewcab
Mazda Titan Crewcab

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 290,000

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Noah CR-42 Front Seat
Noah CR-42 Front Seat

නුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,000

දින 17
පාපැදි-නුවර - Giant Racing Bike
Giant Racing Bike

නුවර, පාපැදි

රු 19,000

දින 17
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sahara 81 Tail Light
Toyota Land Cruiser Sahara 81 Tail Light

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

දින 18
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sahara Hood Roof
Toyota Land Cruiser Sahara Hood Roof

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 175,000

දින 18
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Prado Lj78 Over Pander Sat
Toyota Prado Lj78 Over Pander Sat

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 18
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sunroof
Toyota Land Cruiser Sunroof

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 85,000

දින 18
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sahara 81 Body Beedin
Toyota Land Cruiser Sahara 81 Body Beedin

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 18
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-නුවර - Toyota Land Cruiser Sahara 81 Bonnet
Toyota Land Cruiser Sahara 81 Bonnet

සාමාජිකයානුවර, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 32,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!