වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 3,420 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House and land for sale - Veyangoda town
House and land for sale - Veyangoda town

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storey House for Sale at Wattala
2 Storey House for Sale at Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Morden house for sale in Kandana.
Morden house for sale in Kandana.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

දැන්
නිවාස-ගම්පහ - beautiful house for sale negombo
beautiful house for sale negombo

කාමර: 10+, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful house for sale Negombo
Beautiful house for sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,500,000

විනාඩි 10
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful house for sale Negombo
Beautiful house for sale Negombo

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

විනාඩි 12
නිවාස-ගම්පහ - Brand new house in Negombo
Brand new house in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 34
නිවාස-ගම්පහ - FURNITURE HOUSE SALE IN NEGOMBO
FURNITURE HOUSE SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,300,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - New A luxury house in Negombo
New A luxury house in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,250,000

පැය 1 යි
නිවාස-ගම්පහ - B|H luxury up house in Negombo
B|H luxury up house in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - B|H luxury house in Negombo
B|H luxury house in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Gampaha
House for sale in Gampaha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in negombo
Luxury house for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,750,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Negombo
House for sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Dalupatha Newly House for Sale Negombo
Dalupatha Newly House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 Bed Rooms House for Sale Negombo
3 Bed Rooms House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 Bed Rooms House for Sale Negombo
3 Bed Rooms House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 B|r House for Sale in Negombo
3 B|r House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 Bed R Brand New House in Negombo
3 Bed R Brand New House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 4 Bed Rooms Old House for Sale Negombo
4 Bed Rooms Old House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - 3 Bed Rooms House for Sale Negombo
3 Bed Rooms House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Brian Homes up House in Negombo
Brian Homes up House in Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Luxurious home for sale in Wattala
Luxurious home for sale in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Kiribathgoda
House for sale Kiribathgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
නිවාස-ගම්පහ - Single Storied House for Sale - Ambathale
Single Storied House for Sale - Ambathale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,900,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!