වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 4,294 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House | For Sale Ragama Type A
House | For Sale Ragama Type A

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House in Mirigama
House in Mirigama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,400,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - View This - Fully Completed New House for Sale in Negombo Area
View This - Fully Completed New House for Sale in Negombo Area

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 4
නිවාස-ගම්පහ - View This - Branded Quality House for Sale in Negombo Area
View This - Branded Quality House for Sale in Negombo Area

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

විනාඩි 7
නිවාස-ගම්පහ - View This - Well Built New Luxury House for Sale in Negombo
View This - Well Built New Luxury House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

විනාඩි 9
නිවාස-ගම්පහ - View This - High Quality New House for Sale in Negombo
View This - High Quality New House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

විනාඩි 13
නිවාස-ගම්පහ - View This - Newly Built Luxury House for Sale in Negombo
View This - Newly Built Luxury House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

විනාඩි 15
නිවාස-ගම්පහ - New Designed Newly House for Sale in Negombo Area
New Designed Newly House for Sale in Negombo Area

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

විනාඩි 17
නිවාස-ගම්පහ - View This - 5 Br Ideal of Guest Home for Sale in Negombo City
View This - 5 Br Ideal of Guest Home for Sale in Negombo City

කාමර: 5, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 25,500,000

විනාඩි 23
නිවාස-ගම්පහ - View This - Newly House Located in A Wide Road for Sale Negombo
View This - Newly House Located in A Wide Road for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

විනාඩි 27
නිවාස-ගම්පහ - View This - Brand New House for Sale in Negombo City
View This - Brand New House for Sale in Negombo City

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

විනාඩි 29
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Lake City Ja-ela
House for sale in Lake City Ja-ela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale - Kiribathgoda
House for Sale - Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,200,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Complete Brandnew House for Sale Negombo
Complete Brandnew House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale negombo
House for sale negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew Luxury House for Sale Negombo
Brandnew Luxury House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Gampaha
House for Sale in Gampaha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Negombo
House for Sale Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale Negombo
Brandnew House for Sale Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale Negombo
Beautiful House for Sale Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Ja-ela
House for sale - Ja-ela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 22,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Valuable Property for Sale in Udugampola, Gampaha.
Valuable Property for Sale in Udugampola, Gampaha.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Valuable Property for Sale in Udugampola, Gampaha.
Valuable Property for Sale in Udugampola, Gampaha.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Three Storied Luxury House for Sale at Ganemulla.
Three Storied Luxury House for Sale at Ganemulla.

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Lease in Wattala
House for Lease in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Ja-Ela
House for Sale in Ja-Ela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,800,000

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!