වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 3,086 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Makola North
House for sale in Makola North

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale - Nittambuwa
House For Sale - Nittambuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 2,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House For Sale In Kadawatha
House For Sale In Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale at Miriswatta
House for Sale at Miriswatta

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,850,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Two story house for sale - Ja-ela
Two story house for sale - Ja-ela

කාමර: 5, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

නිවාස-ගම්පහ - New house for sale in Gampaha
New house for sale in Gampaha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,950,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - Brand new house for sale - Negombo
Brand new house for sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - House in Kadawatha for sale
House in Kadawatha for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,800,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Gampaha - Miriwaththa
House for sale in Gampaha - Miriwaththa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Gampaha - Miriwaththa
House for sale in Gampaha - Miriwaththa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,000,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - Two storeyed house for sale in Ragama
Two storeyed house for sale in Ragama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,000,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - Newly built house for sale @ Negombo
Newly built house for sale @ Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale Gampaha
House for sale Gampaha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,900,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for SALE in Negombo
House for SALE in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 20,500,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale| @ Negombo
House for sale| @ Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - New House For Sale - Negombo
New House For Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Newly built house for sale at negombo
Newly built house for sale at negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Newly built/ house for sale\ @ negombo
Newly built/ house for sale\ @ negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Malwatta, Nittambuwa
House for Sale in Malwatta, Nittambuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 7,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury a House\ for sale| @ negombo
Luxury a House\ for sale| @ negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,600,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury a House\ for sale in| negombo
Luxury a House\ for sale in| negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale - negombo
Luxury house for sale - negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 23,000,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - A WHITE HOUSE SALE IN NEGOMBO
A WHITE HOUSE SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - A White House Sale in Negombo
A White House Sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - A WHITE HOUSE SALE IN NEGOMBO
A WHITE HOUSE SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House for Sale Kelaniya
Two Story House for Sale Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!