වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 1,065 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA
HOUSE FOR SALE IN KADAWATHA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Weliveriya
House for sale in Weliveriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - New House with Annex for Sale in wattala
New House with Annex for Sale in wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,000,000

විනාඩි 15
නිවාස-ගම්පහ - 3 Story House| for sale | Gampaha
3 Story House| for sale | Gampaha

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 25,000,000

විනාඩි 27
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Nittambuwa
House for sale in Nittambuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,500,000

විනාඩි 30
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in wattala
House for sale in wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 18,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kelaniya
House for sale in Kelaniya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,000,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Newly Build House For Sale Kadawatha
Newly Build House For Sale Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Gampaha
House for sale in Gampaha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 2,800,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Negombo House for sale
Negombo House for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Weliveriya
House for sale in Weliveriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,200,000

නිවාස-ගම්පහ - Sell this house Kadawatha
Sell this house Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - LUXURY 2 STORY HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
LUXURY 2 STORY HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 27,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale In Ja-Ela
House for Sale In Ja-Ela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

පැය 4
නිවාස-ගම්පහ - House to sell - Mirigama
House to sell - Mirigama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 5,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - 2 Story HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
2 Story HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - COMPLETE HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
COMPLETE HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House| for sale | wattala Hunupitiya
House| for sale | wattala Hunupitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 5,800,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Two story house in Gampaha
Two story house in Gampaha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 8,800,000

නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
BRAND NEW| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House for Sale Ja Ela
Luxury House for Sale Ja Ela

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 7,800,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Luxury house -Sale Seeduwa
Luxury house -Sale Seeduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාස

රු 50,000,000

නිවාස-ගම්පහ - House | for Sale Mahabage
House | for Sale Mahabage

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - BEST UP HOUSE IN NEGOMBO
BEST UP HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 18,500,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!