දැන්විම් 229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - "සන්ෆලවර්" විසිතුරු මල් දැක්ම
"සන්ෆලවර්" විසිතුරු මල් දැක්ම

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )
Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - අලුත් අවුරුද්දට ආනයනික ඕකිඩ් වර්ග රැසක්..
දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Banana Plans
Tissue Culture Banana Plans

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Mushrooms
Mushrooms

ගම්පහ, ආහාර

රු 70

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇපල් පේර පැල - Guava Plants
ඇපල් පේර පැල - Guava Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - දහවල් ආහාර
දහවල් ආහාර

ගම්පහ, ආහාර

රු 100

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Chicken parts
Chicken parts

ගම්පහ, ආහාර

රු 350

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Kulu badu
Kulu badu

ගම්පහ, ආහාර

රු 140

දින 1
ආහාර-ගම්පහ - Coconut (පොල්)
Coconut (පොල්)

ගම්පහ, ආහාර

රු 60

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ඇන්තූරියම් පැළ
ඇන්තූරියම් පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 2
තැඹිලි සහා පොල් තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමට

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - පොල් තොග සහ සිල්ලර
පොල් තොග සහ සිල්ලර

ගම්පහ, ආහාර

රු 45

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - ඔබෙ රසට ශොටිට්ස් සහ කෙක් වර්ග අපෙන්
දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Koththu Rotti
Koththu Rotti

ගම්පහ, ආහාර

රු 160

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Fresh fish
Fresh fish

ගම්පහ, ආහාර

රු 650

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Lilies
Water Lilies

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 3
ආහාර-ගම්පහ - ලුණු කුඩු
ලුණු කුඩු

ගම්පහ, ආහාර

රු 395

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchid Vanda Blooming Size
Orchid Vanda Blooming Size

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,300

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids ඕකිඩ්
Orchids ඕකිඩ්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pandanas
Pandanas

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Kolikuttu Banana
Tissue Culture Kolikuttu Banana

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Red palm trees
Red palm trees

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Havester 2016
Mubota Havester 2016

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,030,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Havester 2016
Mubota Havester 2016

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,030,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Lucky plants
Lucky plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orchids Tolumnia
Orchids Tolumnia

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!