දැන්විම් 229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, ආහාර

රු 50

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඇන්තූරියම් මව් ශාක
ආනයනික ඇන්තූරියම් මව් ශාක

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,400

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Foxtail
Foxtail

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Plant
Anthurium Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Banana plant
Banana plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Plant
Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,000

දින 1
දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Tissue Culture Orchid Plants
Tissue Culture Orchid Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 2
ආහාර-ගම්පහ - Pineapple
Pineapple

ගම්පහ, ආහාර

රු 90

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Stevia plant
Stevia plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Flower Plant
Flower Plant

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 125

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ
Aloevera Plants - කෝමාරිකා පැළ

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Orcid plants
Orcid plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bonsai Nuga
Bonsai Nuga

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 65,000

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Water pump for farming
Water pump for farming

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Water Plants
Water Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - බිගෝනියා මල්පැල
බිගෝනියා මල්පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඇන්තුරියම්
ආනයනික ඇන්තුරියම්

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bankok Anthurium
Bankok Anthurium

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - තැම්බුන් හොද්ද
තැම්බුන් හොද්ද

ගම්පහ, ආහාර

රු 28

දින 4
ආහාර-ගම්පහ - Coconut nuts
Coconut nuts

ගම්පහ, ආහාර

රු 50

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Bonsai tree
Bonsai tree

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 5
ආහාර-ගම්පහ - Coconut oil
Coconut oil

ගම්පහ, ආහාර

රු 330

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthuriyam pala
Anthuriyam pala

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium plants
Anthurium plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!