දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )
Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Havester 2016
Mubota Havester 2016

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,030,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Havester 2016
Mubota Havester 2016

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,030,000

දින 4
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota DC 68 Combine Harvester
Kubota DC 68 Combine Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Mubota Harvesters
Mubota Harvesters

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - DX2200 SUPER Harvester
DX2200 SUPER Harvester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 19
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Indoor Planting Accessories
Indoor Planting Accessories

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota k700
Kubota k700

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 80,000

දින 23
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Harvester DA-XIA GRAND V
Harvester DA-XIA GRAND V

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CA 200
CA 200

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 610,000

දින 40
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )
Goyam Kapana Machine (Buthaya - භූතයා )

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 41
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Kubota Havester
Kubota Havester

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 720,000

දින 43
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Milking Can
Milking Can

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

දින 46
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - KUBOTA DC68G HARVESTER
KUBOTA DC68G HARVESTER

ගම්පහ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,150,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!