දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Well Service in Galle
Tube Well Service in Galle

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 600

වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Well - නලලිං
Tube Well - නලලිං

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Wells (හිමංස නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )
Tube Wells (හිමංස නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - විතාන නලළිං
විතාන නලළිං

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - ටයිටේනියම් වැඩ සදහා
ටයිටේනියම් වැඩ සදහා

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 100

දින 3
Sri Lankan Tube Wells

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Shenun-Tube-Well
Shenun-Tube-Well

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Withana Tube Wells නලළිං කාර්මිකයෝ දිවයින පුරා
Withana Tube Wells නලළිං කාර්මිකයෝ දිවයින පුරා

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Wells (නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )
Tube Wells (නළ ළිං කාර්ම්කයෝ )

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 14
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube wells (නළ ළිං )
Tube wells (නළ ළිං )

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 21
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Tube Wells
Tube Wells

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 23
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - නළ ළිං කාර්ම්කයෝ (ඇල්පිටිය )
නළ ළිං කාර්ම්කයෝ (ඇල්පිටිය )

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 24
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - නලලිං ගැසීම - Shan Tubewell
නලලිං ගැසීම - Shan Tubewell

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 650

දින 29
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Withana tube wells technician
Withana tube wells technician

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 31
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Nawanjana Tube Wells
Nawanjana Tube Wells

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 36
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - KDC Garden Services
KDC Garden Services

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 35

දින 41
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Cctv and Networking services
Cctv and Networking services

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

රු 38,500

දින 43
Sri Lakshani Construction

ගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 45
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - Sri Lankan Tube Wells
Sri Lankan Tube Wells

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

දින 58
වෙළඳ සේවා-ගාල්ල - ගාල්ල විතාන නලළිං කාර්මිකයෝ.
ගාල්ල විතාන නලළිං කාර්මිකයෝ.

සාමාජිකයාගාල්ල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!