දැන්විම් 193 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha rgx 812R guitar
Yamaha rgx 812R guitar

සාමාජිකයාගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-ගාල්ල - Rock gym
Rock gym

ගාල්ල, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 15,000

පැය 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha BBG 5a
Yamaha BBG 5a

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 76,000

පැය 8
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Euro 500W speaker with box
Euro 500W speaker with box

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 1
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගාල්ල - RWD Supersonic explorer monster Car
RWD Supersonic explorer monster Car

ගාල්ල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 12,700

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගාල්ල - Wall Climber RC Radio Control Car
Wall Climber RC Radio Control Car

ගාල්ල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,100

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගාල්ල - High Speed off road buggy Car RC
High Speed off road buggy Car RC

ගාල්ල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 6,300

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Amplifier
Amplifier

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - VOC Coins
VOC Coins

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 34,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Dumbell
Dumbell

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Orbitrek machine
Orbitrek machine

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Hypto Krypto Surfboard
Hypto Krypto Surfboard

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland pad with memory card
Roland pad with memory card

සාමාජිකයාගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland spd-30 new version
Roland spd-30 new version

සාමාජිකයාගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 98,000

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගාල්ල - Military Off Road Truck
Military Off Road Truck

ගාල්ල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 7,500

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගාල්ල - Remote Control Helicopter
Remote Control Helicopter

ගාල්ල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,200

දින 2
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-ගාල්ල - Rock Climber RC remote control vehicle
Rock Climber RC remote control vehicle

ගාල්ල, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 7,500

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-ගාල්ල - Off road Truck Remote Control Vehicle
Off road Truck Remote Control Vehicle

ගාල්ල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 9,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - E-strider.body one
E-strider.body one

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - Oil painting
Oil painting

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Power amplifier USA
Power amplifier USA

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Maxtone drumkit
Maxtone drumkit

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - New balance sprint spike
New balance sprint spike

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Usb Amplifier Kesonic
Usb Amplifier Kesonic

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - roland pd7
roland pd7

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 54,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Goldy 8 ch powered audio mixer
Goldy 8 ch powered audio mixer

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!