දැන්විම් 211 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Pioneer DJ mixer 400
Pioneer DJ mixer 400

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

පැය 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Total gym set
Total gym set

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 295,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Digital Light Mixer
Digital Light Mixer

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 130,000

පැය 12
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Equalizer dbx
Equalizer dbx

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - 24 ch miser
24 ch miser

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Dennon 3500 console & pionear 250 mixer
Dennon 3500 console & pionear 250 mixer

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - 250 Scanners
250 Scanners

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගාල්ල - සත 10,සත 5 (king george symbol )
සත 10,සත 5 (king george symbol )

ගාල්ල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Dj Mixer..
Dj Mixer..

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Double.Tops
Double.Tops

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Lights
Lights

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha psr 750
Yamaha psr 750

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - dbx234xl crossover
dbx234xl crossover

සාමාජිකයාගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Gfx8 guitar paddle
Gfx8 guitar paddle

සාමාජිකයාගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - 600w Amp
600w Amp

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - DJ setup
DJ setup

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 230,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland xp 50 keybord
Roland xp 50 keybord

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 56,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Yamaha bb615a
Yamaha bb615a

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 53,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland td8
Roland td8

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Das tops , Jbl stx bins
Das tops , Jbl stx bins

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 220,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Roland spd20 pad
Roland spd20 pad

සාමාජිකයාගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - D.A.S. JBL
D.A.S. JBL

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගාල්ල - Yowza treadmill
Yowza treadmill

ගාල්ල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 42,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Alesis drum
Alesis drum

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-ගාල්ල - Pioneer cdj 900
Pioneer cdj 900

ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 235,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!