දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water plant
Water plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

පැය 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Harvester 2k aduwata
Harvester 2k aduwata

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

පැය 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Goraka paste
Goraka paste

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 26

පැය 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Thal pelayak
Thal pelayak

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 26

දින 3
ආහාර-ගාල්ල - කුරුදු
කුරුදු

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,450

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lotus plants (Bangkok Nelum)
Lotus plants (Bangkok Nelum)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 6
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ජපන් ගොයම් කපන මැෂිම
ජපන් ගොයම් කපන මැෂිම

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water Plants
Water Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Harvestor for Sale
Harvestor for Sale

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu plants
Kurudu plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red farm trees
Red farm trees

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100,000

දින 9
ආහාර-ගාල්ල - olio extra vergine di olive 1L
olio extra vergine di olive 1L

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,500

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Bag Closer Machine
Bag Closer Machine

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - tri2023
tri2023

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Shredder Machine - AS15
Shredder Machine - AS15

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird nest plant
Bird nest plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,800

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ආනයනික ජලජ මල් වර්ග
ආනයනික ජලජ මල් වර්ග

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 12
ආහාර-ගාල්ල - කුරුඳු
කුරුඳු

ගාල්ල, ආහාර

රු 750

දින 13
ආහාර-ගාල්ල - Pure cinnamon
Pure cinnamon

ගාල්ල, ආහාර

රු 750

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu pala
Kurudu pala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 28

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - කුරුදු දර
කුරුදු දර

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4,000

දින 16
ආහාර-ගාල්ල - Extra vergine olive oil 1L
Extra vergine olive oil 1L

ගාල්ල, ආහාර

රු 1,450

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird-Nest Plants
Bird-Nest Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!