දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids plant
Orchids plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැළ තිබේ
තේ පැළ තිබේ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 16

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Vanda Orchid
Vanda Orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,600

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu Pela
Kurudu Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 2
ආහාර-ගාල්ල - King Coconut
King Coconut

ගාල්ල, ආහාර

රු 35

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Vanda blooming
Vanda blooming

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,350

දින 2
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Hawastar
Hawastar

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - තේ පැල (The pela)
තේ පැල (The pela)

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 3
ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quillings
Cinnamon Quillings

ගාල්ල, ආහාර

රු 500

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Jalaja palati
Jalaja palati

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Cinnamon Plants
Cinnamon Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchid pot plants
Orchid pot plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - රෙඩ් ෆාම් පැළ
රෙඩ් ෆාම් පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Tea Pela
Tea Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Tea Pela
Tea Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium pot plant
Dendrobium pot plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 7
China Ginger (Iguru) milata genimata

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Mini Orchids
Mini Orchids

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Aquarium Plant
Aquarium Plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Plants
Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 10
Black peppers required

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium Pot Plant
Dendrobium Pot Plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids Plant
Orchids Plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 118

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids Pot Plant
Orchids Pot Plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok anthurium
Bangkok anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Thea Pela
Thea Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!