දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids
Orchids

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ඇන්තුරියම් පැල තවානක්
ඇන්තුරියම් පැල තවානක්

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 475,000

පැය 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lotus seeds (නෙළුම් ඇට)
Lotus seeds (නෙළුම් ඇට)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
ආහාර-ගාල්ල - Meat curry powder
Meat curry powder

ගාල්ල, ආහාර

රු 45

දින 2
ආහාර-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, ආහාර

රු 35

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok water lily Plants
Bangkok water lily Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palms plants
Red palms plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 4
ආහාර-ගාල්ල - Goraka paste
Goraka paste

ගාල්ල, ආහාර

රු 35

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water lilies
Water lilies

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Tapala
Tapala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Sandalwood Plants
Sandalwood Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 5
ආහාර-ගාල්ල - බුලත්
බුලත්

ගාල්ල, ආහාර

රු 45

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Birdsnest plants
Birdsnest plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,000

දින 6
ආහාර-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, ආහාර

රු 35

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල the pela
තේ පැල the pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 19

දින 7
ආහාර-ගාල්ල - Meet curry powder
Meet curry powder

ගාල්ල, ආහාර

රු 45

දින 8
ආහාර-ගාල්ල - Fresh fish
Fresh fish

ගාල්ල, ආහාර

රු 500

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu Pela (Waara Pela)
Kurudu Pela (Waara Pela)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 115

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Boganvila (Bougainvillea )
Boganvila (Bougainvillea )

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 76

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Fresh Agar wood Seeds
Fresh Agar wood Seeds

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kristina plant
Kristina plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල
තේ පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 18

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල
තේ පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 22

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - උණ ගස්
උණ ගස්

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchids
Orchids

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Plants
Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!