දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ආහාර-ගාල්ල - Cinnamon Quills & Powder
Cinnamon Quills & Powder

ගාල්ල, ආහාර

රු 165

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lady Jane Anthurium New varieties
Lady Jane Anthurium New varieties

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 700

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Black Pepper & White
Black Pepper & White

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 635

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - BANGKOK OLU mal sahita hodin wadunu gas
BANGKOK OLU mal sahita hodin wadunu gas

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 2
ආහාර-ගාල්ල - කුරුදු
කුරුදු

ගාල්ල, ආහාර

රු 110

දින 3
ආහාර-ගාල්ල - Bee honey
Bee honey

ගාල්ල, ආහාර

රු 2,500

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu pala
Kurudu pala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 25

දින 4
ආහාර-ගාල්ල - Kos Gedi
Kos Gedi

ගාල්ල, ආහාර

රු 40

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok olu with flowers
Bangkok olu with flowers

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium plant
Dendrobium plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Bag Closer Machine
Bag Closer Machine

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchid මල් පිපිමට ආසන්න සහ පිපි ඇති
Orchid මල් පිපිමට ආසන්න සහ පිපි ඇති

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water plant
Water plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lotus Plant (නෙලුම් ඇට සහ පැල)
Lotus Plant (නෙලුම් ඇට සහ පැල)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red farm pela
Red farm pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lakiy plant
Lakiy plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Kos gedi
Kos gedi

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium Plants
Anthurium Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthurium bush
Anthurium bush

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,850

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palm tree
Red palm tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palm Tree
Red palm Tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15,000

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Foxtail plant
Foxtail plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium plant
Dendrobium plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium Plant
Dendrobium Plant

සාමාජිකයාගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Flower plants
Flower plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!