දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - ජපන් ගොයම් කපන මැෂිම
ජපන් ගොයම් කපන මැෂිම

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 14
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Harvester 2k aduwata
Harvester 2k aduwata

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 31
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Harvestor for Sale
Harvestor for Sale

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 41
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Bag Closer Machine
Bag Closer Machine

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 42
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Shredder Machine - AS15
Shredder Machine - AS15

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 43
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - DN-XIA Farming Machine
DN-XIA Farming Machine

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 53
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Nagula japan
Nagula japan

ගාල්ල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!