දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලිගමුව හි වාහන

මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Peugeot 504 1972
Peugeot 504 1972

100,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 335,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler for sell 4 stock
Three wheeler for sell 4 stock

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Nissan Caravan 1999
Nissan Caravan 1999

332,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,425,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF 1999
Isuzu ELF 1999

160,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 3
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Honda Civic FD3 2008
Honda Civic FD3 2008

137,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 3,600,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu ELF Tipper 1983
Isuzu ELF Tipper 1983

150,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,150,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Suzuki GN 125 H 2015
Suzuki GN 125 H 2015

50,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Hornet chassi 115 2005
Honda Hornet chassi 115 2005

34,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 15
Bike Wanted

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 750,000

දින 20
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Isuzu Tipper 1994
Isuzu Tipper 1994

228,398 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,200,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

10,250 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 21
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Alto . 2015
Suzuki Alto . 2015

26,800 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,795,000

දින 22
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Nissan March K 11 2000
Nissan March K 11 2000

197,000 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,610,000

දින 23
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Toyota Dolphin LH102 1990
Toyota Dolphin LH102 1990

78,544 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 25
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Full Face Helmet
Full Face Helmet

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 29
පාපැදි-කෑගල්ල - Hummer bicycle
Hummer bicycle

කෑගල්ල, පාපැදි

රු 28,000

දින 30
මෝටර් රථ-කෑගල්ල - Suzuki Alto 2015
Suzuki Alto 2015

25,266 km

කෑගල්ල, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 30
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Car camcorder
Car camcorder

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Suzuki GN 125 2016
Suzuki GN 125 2016

17,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 34
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - D21 Gear Box [ 4x4 Part Only]
D21 Gear Box [ 4x4 Part Only]

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 34
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - PO5 DOOR
PO5 DOOR

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කෑගල්ල - Isuzu boom truck 1980
Isuzu boom truck 1980

කෑගල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 40
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කෑගල්ල - Mazda Titan tipper 1995
Mazda Titan tipper 1995

180,000 km

කෑගල්ල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 700,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!