දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලේවෙල හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Tata 207rxpickup 2014
Tata 207rxpickup 2014

56,300 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,275,000

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota LH 113 1995
Toyota LH 113 1995

585,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,850,000

දින 4
මෝටර් රථ-මාතලේ - Nissan Sunny FB 14 1996
Nissan Sunny FB 14 1996

185,500 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 1,750,000

දින 5
මෝටර් රථ-මාතලේ - Honda Vezel RS 2017
Honda Vezel RS 2017

40,000 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 6,600,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - Threewheeler
Threewheeler

සාමාජිකයාමාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 7
මෝටර් රථ-මාතලේ - Proton Wira 2001
Proton Wira 2001

165,000 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 1,275,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතලේ - Sienna door
Sienna door

මාතලේ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 39,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - Three Wheeler
Three Wheeler

මාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාමාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Mazda titan 2003
Mazda titan 2003

99,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 9
මෝටර් රථ-මාතලේ - Toyota Vitz 2015
Toyota Vitz 2015

23,000 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර් රථ

රු 3,625,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota coaster 2013
Toyota coaster 2013

250,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 8,000,000

දින 10
මෝටර් රථ-මාතලේ - Suzuki Wagon R FZ 2018
Suzuki Wagon R FZ 2018

12 km

සාමාජිකයාමාතලේ, මෝටර් රථ

රු 3,325,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Ashok Leyland MITR 2015
Ashok Leyland MITR 2015

36,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - Three Wheeler
Three Wheeler

මාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 17
මෝටර් රථ-මාතලේ - Ssang Yong Rexton 2008
Ssang Yong Rexton 2008

89,000 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 4,275,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan vrg caraven 1979
Nissan vrg caraven 1979

153,356 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota Kdh Gl 2006
Toyota Kdh Gl 2006

200,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,000,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Isuzu PB NKR81A 2006
Isuzu PB NKR81A 2006

71,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,270,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Toyota dyna 2007
Toyota dyna 2007

270,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,300,000

දින 22
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Mazda Bongo (Lion Face) 2001
Mazda Bongo (Lion Face) 2001

276,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 25
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan Atlas 1980
Nissan Atlas 1980

80,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 975,000

දින 25
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-මාතලේ - Dicky Door CR41 CR42
Dicky Door CR41 CR42

මාතලේ, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-මාතලේ - Nissan caravan 1990
Nissan caravan 1990

250,000 km

මාතලේ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!