දැන්විම් 147 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kalubowila
Brand New House for Sale in Kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury 5 Bedroom House for Sale in Dehiwala.
Luxury 5 Bedroom House for Sale in Dehiwala.

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kalubowila
Brand New House for Sale in Kalubowila

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

නිවාස-කොළඹ - Houres for Sale Dehiwala
Houres for Sale Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Dehiwala
House for Sale Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Dehiwala
House For Sale - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

පැය 8
නිවාස-කොළඹ - Attidiya House for Sale | H0607
Attidiya House for Sale | H0607

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 78,500,000

පැය 11
නිවාස-කොළඹ - New Modern 3 Storey House Sale in Attidiya
New Modern 3 Storey House Sale in Attidiya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,500,000

පැය 12
නිවාස-කොළඹ - Luxury 5 Bedroom House for Sale in Dehiwala.
Luxury 5 Bedroom House for Sale in Dehiwala.

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

පැය 17
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE 3 BR - Kalubowila
HOUSE FOR SALE 3 BR - Kalubowila

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 4 Br House for Sale Dehiwala
4 Br House for Sale Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 03 Story House for Sale - Belanwela
03 Story House for Sale - Belanwela

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for sale Attidiya
Brand New House for sale Attidiya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 4 Room House For Sale(RE11) Dehiwala
4 Room House For Sale(RE11) Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 68,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Raddholuwa
House for sale in Raddholuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Dehiwala
House for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Beautiful 9 Bed House in Dehiwala
Beautiful 9 Bed House in Dehiwala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 02 Story House Sale - Kalubowela
02 Story House Sale - Kalubowela

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 7.5 P Single Storied Old House for Sale - Dehiwala
7.5 P Single Storied Old House for Sale - Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 6.5P BRAND NEW 2 STORIED ARCHITECT DESIGNS LUXURY HOUSE
6.5P BRAND NEW 2 STORIED ARCHITECT DESIGNS LUXURY HOUSE

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 7.5P BRAND NEW 2 STORIED ARCHITECT DESIGN LUXURY HOUSE
7.5P BRAND NEW 2 STORIED ARCHITECT DESIGN LUXURY HOUSE

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - New House in Dehiwala for sale
New House in Dehiwala for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom House for sale - Kalubowila
3 Bedroom House for sale - Kalubowila

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Dehiwala
House for Sale - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Dehiwala
Kp property | House @ Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 67,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Dehiwala up stair house
Dehiwala up stair house

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,900,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!