දැන්විම් 135 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Modern house for sale - Dehiwala
Modern house for sale - Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Luxury home for sale in Dehiwala
Luxury home for sale in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 190,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury House For Sale Dehiwela
Brand New Luxury House For Sale Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE DEHIWALA
HOUSE FOR SALE DEHIWALA

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Dehiwala Luxury Brand New
House in Dehiwala Luxury Brand New

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,300,000

නිවාස-කොළඹ - Two-storied house in Dehiwala.
Two-storied house in Dehiwala.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in dehiwala
House for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 2,750,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Anderson road dehiwala
Anderson road dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 43,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Dehiwala
House For Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 77,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale kalubovila
House for sale kalubovila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 1st Floor House For Rent in Dehiwala
1st Floor House For Rent in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Dehiwala
Kp property | House @ Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 67,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 4 B/D Brand New House for Sale Dehiwela
4 B/D Brand New House for Sale Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Dehiwala
House for Sale - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Dehiwala
Luxury House for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Dehiwela
House For Sale Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 52,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Dehiwala
House for Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Beautiful 9 Bed House in Dehiwala
Beautiful 9 Bed House in Dehiwala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Band New Luxury Residence Mount Lavinia
Band New Luxury Residence Mount Lavinia

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale, dehiwala
House for sale, dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Single House For Sale in Kalubowila
Single House For Sale in Kalubowila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN KALUBOWILA, DEHIWELA.
HOUSE FOR SALE IN KALUBOWILA, DEHIWELA.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Brand New Modern House Sale in Dehiwala
Brand New Modern House Sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 8, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE DEHIWALA
HOUSE FOR SALE DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 5.5 P SALE DEHIWALA
02 STORY HOUSE & 5.5 P SALE DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!