දැන්විම් 150 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House In Dehiwala
House In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For sale In Dehiwala
House For sale In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kalubowila
House For Sale in Kalubowila

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 125,000,000

පැය 1
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN DEHIWALA
HOUSE FOR SALE IN DEHIWALA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,900,000

නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN DEHIWALA
HOUSE FOR SALE IN DEHIWALA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

පැය 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in dehiwela
House for sale in dehiwela

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Aththidiya
House for sale in Aththidiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale dehiwala
House for sale dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for sale in Dehiwala
Upstairs House for sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House in Dehiwela
House in Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Single house for Sale Kalubowila
Single house for Sale Kalubowila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two-storied house in Dehiwala.
Two-storied house in Dehiwala.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House with Land Dehiwala
House with Land Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 6BR Luxury House For Sale- Dehiwala
6BR Luxury House For Sale- Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Beautiful 9 Bed House in Dehiwala
Beautiful 9 Bed House in Dehiwala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN KALUBOWILA, DEHIWELA.
HOUSE FOR SALE IN KALUBOWILA, DEHIWELA.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in dehiwala
House for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - House For Urgent Sale In Dehiwala
House For Urgent Sale In Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 59,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE DEHIWALA
HOUSE FOR SALE DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House in dehiwala
House in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Bellangthera
House for Sale in Bellangthera

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - 7 P 2 STORIED HOUSE - DEHIWALA
7 P 2 STORIED HOUSE - DEHIWALA

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 2 STOREY HOUSE FOR SALE IN KALUBOWILA
2 STOREY HOUSE FOR SALE IN KALUBOWILA

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Nedimala
House for sale in Nedimala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE & 06P NEDIMALA DEHIWALA
03 STORY HOUSE & 06P NEDIMALA DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 41,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Townhouses for sale in Nadimala
Townhouses for sale in Nadimala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House in wadduwa
House in wadduwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,400,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!