දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - House In Dehiwala Brand New
House In Dehiwala Brand New

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Lake Edge House for Sale dehiwala
Lake Edge House for Sale dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Lake Edge House for Sale dehiwala
Lake Edge House for Sale dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

නිවාස-කොළඹ - Two-storied house in Dehiwala.
Two-storied house in Dehiwala.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - SCH - House Dehiwala near Galle RD
SCH - House Dehiwala near Galle RD

කාමර: 7, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

නිවාස-කොළඹ - House In Dehiwala Brand New
House In Dehiwala Brand New

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

නිවාස-කොළඹ - 6BR Luxury House For Sale- Dehiwala
6BR Luxury House For Sale- Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Bran new luxury House for rent Dehiwala
Bran new luxury House for rent Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 story House sale in dehiwala
2 story House sale in dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 140,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Dehiwala
House For Sale in Dehiwala

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 30,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Dehiwela
House For Sale In Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala * Urgent
House for sale in Dehiwala * Urgent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Twin Houses For Sale in Dehiwala
Twin Houses For Sale in Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Built house(only ground Floor) Dehiwala
Built house(only ground Floor) Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Attidiya, Dehiwala
House for sale in Attidiya, Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kalubowila
House for sale Kalubowila

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New Twin House at Dehiwala
Brand New Twin House at Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 7

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - An Old House for sale in dehiwala
An Old House for sale in dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Bran new House for sale dehiwala
Bran new House for sale dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Dehiwala
Brand new house for sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - New house for sale in dehiwala
New house for sale in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Bran new luxury House for sale dehiwala
Bran new luxury House for sale dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Dehiwala
Luxury house for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 12.5 Perch House For Sale At Dehiwela
12.5 Perch House For Sale At Dehiwela

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in maligawatta
House for sale in maligawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Beautiful 9 Bed House in Dehiwala
Beautiful 9 Bed House in Dehiwala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Two stored house
Two stored house

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!