දැන්විම් 142 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale - Dehiwala
Luxury house for sale - Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - TWO STORY HOUSE IN DEHIWALA
TWO STORY HOUSE IN DEHIWALA

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Attidiya | House for sale H0556-A
Attidiya | House for sale H0556-A

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

පැය 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000,000

පැය 4
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale - Dehiwala
Brand New House for Sale - Dehiwala

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 54,000,000

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala (64A)
House for sale in Dehiwala (64A)

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

පැය 7
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 4 until 2story house sale in Dehiwala
4 until 2story house sale in Dehiwala

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 39,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two Story House For Sale - Dehiwela
Two Story House For Sale - Dehiwela

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Bambalapittiya
House for Sale in Bambalapittiya

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 85,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kalubowila
House for Rent in Kalubowila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN ATHTHIDIYA
HOUSE FOR SALE IN ATHTHIDIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Single New House & 6.5P Sale Kalubowila
Single New House & 6.5P Sale Kalubowila

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Dehiwala
House for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House sale in bellanthara
House sale in bellanthara

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwela
House for sale in Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Dehiwala
House For Sale - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale dehiwala
House for sale dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Dehiwala - House for sale HH569
Dehiwala - House for sale HH569

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Dehiwala
House for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Dehiwala
House for sale - Dehiwala

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala
House for sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Dehiwala
House For Sale - Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Furnished House for Sale In Dhehiwella
Furnished House for Sale In Dhehiwella

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 68,000,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!