වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Brass Vase
Antique Brass Vase

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 1
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Bank Note
Old Bank Note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old Bank Note
Old Bank Note

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,600

දින 4
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Record Player| Radio| Mp3 Player
Antique Record Player| Radio| Mp3 Player

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 29,950

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Unique Cross stitch
Unique Cross stitch

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 18,000

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Pokemon cards
Pokemon cards

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Old stamps
Old stamps

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 25
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - 500 Yuan 1944
500 Yuan 1944

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique hammer
Antique hammer

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 13,000

දින 30
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Gramophone
Gramophone

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 75,000

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - පිත්තල බඩු විකිණීමට ඇත
පිත්තල බඩු විකිණීමට ඇත

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 100,000

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique sidebord
Antique sidebord

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 120,000

දින 38
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - C-598 Antique Multi Record Player
C-598 Antique Multi Record Player

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 44,795

දින 41
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - RP-026 Antique Record Player USB BT SD
RP-026 Antique Record Player USB BT SD

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 49,900

දින 45
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Sri Lankan Old Currency
Sri Lankan Old Currency

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 47
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Collection Stamp albums
Collection Stamp albums

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!