දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT for sale - Dehiwala
LUXURY APARTMENT for sale - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,647,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury & City View Apt At Dehiwala
Luxury & City View Apt At Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Brand New Apartment - Dehiwala
3 Bedroom Brand New Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

විනාඩි 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale Dehiwala
Luxury apartment for sale Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

පැය 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2nd Floor/2BR Aprt Dehiwala
2nd Floor/2BR Aprt Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Below Market Price! APT/Dehiwal
Below Market Price! APT/Dehiwal

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR 2 Bath Apartment close to Wellawatte Colombo 6
3 BR 2 Bath Apartment close to Wellawatte Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT, DEHIWELA
LUXURY APARTMENT, DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,550,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,325,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT IN DEHIWALA
LUXURY APARTMENT IN DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,750,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Dehiwela
Apartment for sale - Dehiwela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Dehiwala
Luxury Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,600,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Room Apartment For Sale -Dehiwala
3 Room Apartment For Sale -Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwela Luxury
Apartment for sale in Dehiwela Luxury

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Dehiwala
Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale at dehiwala
Apartment for sale at dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment For Sale In Dehiwala
New Apartment For Sale In Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2BR APARTMENT FOR SALE DEHIWALA
2BR APARTMENT FOR SALE DEHIWALA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale Dehiwala
Apartment For Sale Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury 3BR Brand New Apartment Dehiwala
Luxury 3BR Brand New Apartment Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala Malwatta Road 3 Bhk Apartments
Dehiwala Malwatta Road 3 Bhk Apartments

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,900,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in dehiwala
Apartment for sale in dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,950,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Dehiwala (429 B)
Apartment for Sale in Dehiwala (429 B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala 3BR Galle Road luxury apt
Dehiwala 3BR Galle Road luxury apt

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,500,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - 4 bedroom apartment for sale in Dehiwala
4 bedroom apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!