වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - 4th floor ocean view Apartment Dehiwala
4th floor ocean view Apartment Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT in Dehiwala
LUXURY APARTMENT in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,370,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ocean view/ 3 BR/ 4th floor Dehiwala
Ocean view/ 3 BR/ 4th floor Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

විනාඩි 24
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT IN COL-04
LUXURY APARTMENT IN COL-04

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,600,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,100,000

පැය 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 7th floor ocean view APT Dehiwala
7th floor ocean view APT Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

පැය 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT DEHIWELA
LUXURY APARTMENT DEHIWELA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury One BR APT Dehiwala
Luxury One BR APT Dehiwala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 10,000,000

පැය 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwela | Apartment Sale MCP471
Dehiwela | Apartment Sale MCP471

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

පැය 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury & city View apartment In Dehiwala
Luxury & city View apartment In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in dehiwala
Apartment for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

මහල් නිවාස-කොළඹ - 4th floor ocean view Apartment Dehiwala
4th floor ocean view Apartment Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxery Apartment for Sale in Dehiwala
Luxery Apartment for Sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 190,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment IN Dehiwala
Apartment IN Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR City View Apartment in Dehiwala
3BR City View Apartment in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale in Dehiwala
Luxury apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale in dehiwala
Luxury apartment for sale in dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment For Sale In Dehiwala
Brand New Apartment For Sale In Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apt/ Dehiwala
Luxury apt/ Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - 820 Sq.ft/city view in Dehiwala
820 Sq.ft/city view in Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1200 sq.ft/Dehiwala/ocean view
1200 sq.ft/Dehiwala/ocean view

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Dehiwala City view/1 BR
Dehiwala City view/1 BR

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 10,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 970 Sq.ft Apt /Dehiwala
970 Sq.ft Apt /Dehiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 1320 sq.ft/ocean view Dehiwala
1320 sq.ft/ocean view Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT in Dehiwala
LUXURY APARTMENT in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,370,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT IN DEHIWALA
LUXURY APARTMENT IN DEHIWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!