දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දන්කොටුව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - ROMAN SUPER TILES ( උළු )
ROMAN SUPER TILES ( උළු )

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 75

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol (ගඩොල්)
Gadol (ගඩොල්)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Dankotuwa Bricks/ Gadol / දංකොටුව ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්
Dankotuwa Bricks/ Gadol / දංකොටුව ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8

දින 32
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Bricks/ Gadol / ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්
Bricks/ Gadol / ලොකු සහ පොඩි ගඩොල්

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing tiles (උළු)
Roofing tiles (උළු)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 33

දින 40
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (උළු)
Roofing Tiles (උළු)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 40

දින 42
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - ROMAN SUPER TILES ( උළු )
ROMAN SUPER TILES ( උළු )

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 75

දින 49
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Rice Steamer Cart - 8 Tray
Rice Steamer Cart - 8 Tray

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Potato peeler machine
Potato peeler machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 101,671

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Four Burner with Oven
Commercial Four Burner with Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Deep Fryer
Commercial Deep Fryer

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,235

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Food Mixture Machine
Food Mixture Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 111,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Dough Sheeter Machine
Dough Sheeter Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 525,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Gas Oven
Commercial Gas Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 104,000

දින 50
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol - No.1
Gadol - No.1

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 52
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Ice crusher for factory
Ice crusher for factory

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!