දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දන්කොටුව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing tiles (ulu)
Roofing tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing tiles (ulu)
Roofing tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Jack Timber (කොස් ලී)
Jack Timber (කොස් ලී)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 380

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - ටයිගර් වන් තෙල් සිදින මැෂිම
ටයිගර් වන් තෙල් සිදින මැෂිම

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,750,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Heidelberg gto 52 printing machine
Heidelberg gto 52 printing machine

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,495,000

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - GADOL (දංකොටුව)
GADOL (දංකොටුව)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-පුත්තලම - DEWOO GENERATOR 100 KW
DEWOO GENERATOR 100 KW

පුත්තලම, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,700,000

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Industrial Rice Steamer Cart
Industrial Rice Steamer Cart

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Potato peeler machine
Potato peeler machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 101,671

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Four Burner with Oven
Commercial Four Burner with Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Deep Fryer
Commercial Deep Fryer

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 30,235

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Food Mixture Machine
Food Mixture Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 111,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Dough Sheeter Machine
Dough Sheeter Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 574,650

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Commercial Gas Oven
Commercial Gas Oven

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 104,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Industrial Dishwasher Machine
Industrial Dishwasher Machine

සාමාජිකයාපුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 43
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol (ගඩොල්)
Gadol (ගඩොල්)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 9

දින 44
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol
Gadol

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16

දින 50
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Block Gal
Block Gal

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 19

දින 54
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!