දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දන්කොටුව හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol ( No.1 Gadol)
Gadol ( No.1 Gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (උළු)
Roofing Tiles (උළු)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 30

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Air Compressor For Sale
Air Compressor For Sale

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 9
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Bricks (gadol)
Bricks (gadol)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - GADOL (දංකොටුව ගඩොල්)
GADOL (දංකොටුව ගඩොල්)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol (ගඩොල්)
Gadol (ගඩොල්)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 29
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Gadol
Gadol

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 36
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Roofing Tiles (ulu)
Roofing Tiles (ulu)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 41
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-පුත්තලම - Hotel items and Kitchenware
Hotel items and Kitchenware

පුත්තලම, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 47
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-පුත්තලම - Clay Bricks (දංකොටුව ගඩොල්)
Clay Bricks (දංකොටුව ගඩොල්)

පුත්තලම, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!