දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Latte Art&Specialty Coffee Maker-Kuwait
Latte Art&Specialty Coffee Maker-Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 12
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Pastry & Cake Chef - Kuwait
Pastry & Cake Chef - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 78,900 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Indian Cook - Kuwait
Indian Cook - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 79,200 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 20
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Helper - Kuwait
Kitchen Helper - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 57,750 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaner - Kuwait
Cleaner - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sushi Chef - Kuwait
Sushi Chef - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Salesman - Kuwait
Salesman - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Kuwait
Cook - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 78,900 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 45
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaner - Dubai
Cleaner - Dubai

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 53,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 48
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cleaner - Qatar
Cleaner - Qatar

Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd

රු 55,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!