දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Senior Caregiver - Finland
Senior Caregiver - Finland

Care Giver

රු 185,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Bus Driver - Malta
Bus Driver - Malta

srimalie manpower

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 25
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sweet Maker - KSA
Sweet Maker - KSA

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter (Female) - Kuwait
Waiter (Female) - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 63,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 27
විදේශ රැකියා-කොළඹ - House Boy - Kuwait
House Boy - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 52,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cook - Kuwait
Cook - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Waiter - Kuwait
Waiter - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 63,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 34
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Kitchen Helper - Kuwait
Kitchen Helper - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 57,500 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 35
Barista - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 63,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Baker - Kuwait
Baker - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

රු 89,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 59
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Super Market Helper - Kuwait
Super Market Helper - Kuwait

Orient Link (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 59
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Qatar
Light Vehicle Driver - Qatar

ABRAR Group of Companies

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 87

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!