දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - VEHICLE TINKER - QATAR
VEHICLE TINKER - QATAR

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 3
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HEAVY VEHICLE DRIVER - KSA
HEAVY VEHICLE DRIVER - KSA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 4
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electronic Helper- Malaysia
Electronic Helper- Malaysia

Aruna Travels

රු 60,000 මසකට

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Sales Representative - Maldives
Sales Representative - Maldives

shamshath banu

රු 35,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 21
විදේශ රැකියා-කොළඹ - CONTENT MODERATOR - MALAYSIA (KL)
CONTENT MODERATOR - MALAYSIA (KL)

Chandran

රු 160,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HANDY MAN - QATAR
HANDY MAN - QATAR

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician - Qatar
Electrician - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - HVAC Technician - Qatar
HVAC Technician - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plumber - Qatar
Plumber - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 22
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Carrot Farm Worker - Sweden
Carrot Farm Worker - Sweden

Wego Tours

රු 370,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 24
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician - Qatar
Technician - Qatar

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 32
විදේශ රැකියා-කොළඹ - සාත්තු සෙවිකා - රැකියා අවස්තා
සාත්තු සෙවිකා - රැකියා අවස්තා

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 37
විදේශ රැකියා-කොළඹ - EXPERIENCED BURGER CHEF - SAUDI ARABIA
EXPERIENCED BURGER CHEF - SAUDI ARABIA

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 39
විදේශ රැකියා-කොළඹ - SECURITY GUARDS VACANCIES - QATAR
SECURITY GUARDS VACANCIES - QATAR

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 40
විදේශ රැකියා-කොළඹ - 5 STAR HOTEL JOB VACANCY IN QATAR
5 STAR HOTEL JOB VACANCY IN QATAR

NIPS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 40

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!