වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique cart
Antique cart

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 17,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Beads on canvas
Beads on canvas

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,150

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Beads on canvas
Beads on canvas

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,450

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Santa & Children
Santa & Children

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,450

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique statue
Antique statue

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique very old brass Statue
Antique very old brass Statue

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Christmas Cards with stainless steel plate
Christmas Cards with stainless steel plate

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Wooden wall hanger
Wooden wall hanger

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10,000

දින 22
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Rare 1971 Ceylon / Sri Lanka Coin Proof Set
Rare 1971 Ceylon / Sri Lanka Coin Proof Set

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Error Postge Stamps of Sri Lanka
Error Postge Stamps of Sri Lanka

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,000

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Match Attax Football Card Game
Match Attax Football Card Game

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10

දින 28
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - RETRO LAMP A 11264
RETRO LAMP A 11264

සාමාජිකයාකොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 490

දින 32
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Over 100 years old silver mix tray
Over 100 years old silver mix tray

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 245,000

දින 33
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique pocket clock
Antique pocket clock

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,700

දින 36
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique oid fully brass pot
Antique oid fully brass pot

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 35,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique real rare butterflies
Antique real rare butterflies

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,000

දින 46
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique Brass Cart
Antique Brass Cart

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 46
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Antique teakwood sculpture
Antique teakwood sculpture

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,000

දින 46
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Between Friends/Entre Amis 1976
Between Friends/Entre Amis 1976

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,000

දින 55
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කොළඹ - Ontario Bicentennial Book 1984
Ontario Bicentennial Book 1984

කොළඹ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 1,500

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!