දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Auto Mechanic - UAE
Auto Mechanic - UAE

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 1
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Network Engineer - Qatar
Network Engineer - Qatar

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Backhoe Loader Operator - Saudi Arabia
Backhoe Loader Operator - Saudi Arabia

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Heavy Vehicle Mechanics - Saudi Arabia
Heavy Vehicle Mechanics - Saudi Arabia

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 2
විදේශ රැකියා-කොළඹ - බර වාහන රියදුරු - සවුදි අරාබිය
බර වාහන රියදුරු - සවුදි අරාබිය

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Female Helpers - UAE
Female Helpers - UAE

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Commies 3 - Kuwait
Commies 3 - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Head Waiter - Kuwait
Head Waiter - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Cost Controller - Kuwait
Cost Controller - Kuwait

N.P.Manpower

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 7
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Nurses in UK
Nurses in UK

Savindu

රු 400,000 මසකට

කොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!