දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - STUDY & WORK IN SOUTH KOREA
STUDY & WORK IN SOUTH KOREA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 975,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - DEGREE IN CHINA BSc HOSPITALITY MGMNT
DEGREE IN CHINA BSc HOSPITALITY MGMNT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 627,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - DEGREE IN CHINA BSc HOSPITALITY MGMNT
DEGREE IN CHINA BSc HOSPITALITY MGMNT

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 627,000

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Complete Chemistry for IGCSE
Complete Chemistry for IGCSE

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel AL Economics A student guide
Edexcel AL Economics A student guide

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - Frank Wood’s Business Accounting 1
Frank Wood’s Business Accounting 1

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - Atlas
Atlas

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 150

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - STP Mathematics
STP Mathematics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - NHM Mathematics
NHM Mathematics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 700

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - English books
English books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 591

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - OL books
OL books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - Mathematics
Mathematics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 6,000

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - Geography books
Geography books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,750

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - English books
English books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,300

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - NHM Mathematics
NHM Mathematics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,800

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - Economics
Economics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - French Books!!
French Books!!

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 15
පෙළ පොත්-කොළඹ - OL books
OL books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 700

දින 15
පෙළ පොත්-කොළඹ - Physics
Physics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 15
පෙළ පොත්-කොළඹ - AL physics
AL physics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 750

දින 15
පෙළ පොත්-කොළඹ - Physics now
Physics now

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,800

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -🏠Grade-6-11s^
MATHS class- Home Visit -🏠Grade-6-11s^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6-11^g📕
SCIENCE class-individual-Grade 6-11^g📕

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 💠6-13🍞^
iCT class- Home Visit -Grade 💠6-13🍞^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Classes for Local /Edexcel O/L, A/L
ICT Classes for Local /Edexcel O/L, A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!