දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විදේශ රැකියා

විදේශ රැකියා-කොළඹ - Technician - Maldives
Technician - Maldives

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 9
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Electrician Heller - Qatar
Electrician Heller - Qatar

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Office Assistant - Qatar
Office Assistant - Qatar

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Plastic Machine Operator - Saudi Arabia
Plastic Machine Operator - Saudi Arabia

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Refrigerator Technician - Saudi Arabia
Refrigerator Technician - Saudi Arabia

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Long Haul Driver - Saudi Arabia
Long Haul Driver - Saudi Arabia

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
විදේශ රැකියා-කොළඹ - Steel Fabricator - Maldives
Steel Fabricator - Maldives

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 10
Electrician - Maldives

Shima Internatinal Colombo

සාමාජිකයාකොළඹ, විදේශ රැකියා

දින 23

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!