වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - FAW Diesel Lorry 2014
FAW Diesel Lorry 2014

34,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,500,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Voxy G Grade 2014
Toyota Voxy G Grade 2014

71,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,775,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Crew Cab 2017
JAC Crew Cab 2017

9,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 985,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki CLIBBER VAN 2017
Suzuki CLIBBER VAN 2017

70,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,500,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki CARRY TRUCK 2015
Suzuki CARRY TRUCK 2015

40,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Super GL 2007
Toyota Super GL 2007

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,760,000

දින 16
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mitsubishi L300 2014
Mitsubishi L300 2014

25,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,950,000

දින 18
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki EVERY 2014
Suzuki EVERY 2014

29,431 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 21
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2014 2012
Suzuki Every 2014 2012

30,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 26
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu HIJET FREEZER 2004
Daihatsu HIJET FREEZER 2004

24,500 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 28
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Noah 2015
Toyota Noah 2015

60,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 6,785,000

දින 31
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vanette 2017
Nissan Vanette 2017

54,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,150,000

දින 32
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu hijet 2008
Daihatsu hijet 2008

105,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,950,000

දින 41
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu fargo 1994
Isuzu fargo 1994

150,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,750,000

දින 47
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Tata 709 2005
Tata 709 2005

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,100,000

දින 48
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan nv 200 2009
Nissan nv 200 2009

71,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,900,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!