දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි අධ්‍යාපනය

පෙළ පොත්-කොළඹ - A/L Combined Physics Short Notes
A/L Combined Physics Short Notes

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 50

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - 10/11 Maths Shot Notes
10/11 Maths Shot Notes

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 50

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade one to five class
Grade one to five class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel Books
Edexcel Books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 7
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel text books
Edexcel text books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Econ Acc. BS Edexcel / Cambridge Tuition
Econ Acc. BS Edexcel / Cambridge Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry Classes
A/L Chemistry Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 10
Tuition classes -1-4 ශ්‍රේණි

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting & Economics
Accounting & Economics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL combined Maths
AL combined Maths

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for adults/school leavers
English for adults/school leavers

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 30
Spoken English classes for girls

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 500

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!