මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

බත්තරමුල්ල හිදී රැකියා අවස්ථා

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි