මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

අතුරුගිරිය හිදී සූර්ය බලශක්ති සහ විදුලි ජනක යන්ත්‍ර විකිණීමට

දැන්විම් 487 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි