දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩමක් ව්කිනිමට තිබේ - අතුරුගිරිය
ඉඩමක් ව්කිනිමට තිබේ - අතුරුගිරිය

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya, Kaduwela
Land for sale in Athurugiriya, Kaduwela

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - පර්චස් 10ක අගනා ඉඩමක් අතුරුගිරිය වල්ගම හන්දියෙන්.
පර්චස් 10ක අගනා ඉඩමක් අතුරුගිරිය වල්ගම හන්දියෙන්.

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya
Land For Sale in Athurugiriya

11.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Valuble Land for a Price in Higlhy developing Meegoda
Valuble Land for a Price in Higlhy developing Meegoda

35.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Godagama
Land for sale - Godagama

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya
Land for sale - Athurugiriya

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya
Land for sale - Athurugiriya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 470,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Athurugiriya
Land for Sale Athurugiriya

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 6 Blocks of 8 perches to 8.5 valuable residential land Athurugiriya
6 Blocks of 8 perches to 8.5 valuable residential land Athurugiriya

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Athurugiriya Junction
Land For Sale in Athurugiriya Junction

11.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya
Land for sale - Athurugiriya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Athurugiriya Habarakada
Land for sale - Athurugiriya Habarakada

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For sale In Athurugiriya Kaduwela
Land For sale In Athurugiriya Kaduwela

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya , Habarakada
Land for sale in Athurugiriya , Habarakada

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE ATHURUGIRIYA
LAND FOR SALE ATHURUGIRIYA

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Residential land for sale - Athurugiriya
Residential land for sale - Athurugiriya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 315,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Hokandara - North (Nelum Pedesa) 15.5P bare land for sale
Hokandara - North (Nelum Pedesa) 15.5P bare land for sale

15.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - 55 perch Land athurugiriya
55 perch Land athurugiriya

55.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land for Sale - Athurugiriya
Residential Land for Sale - Athurugiriya

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Athurugiriya
Land for sale in Athurugiriya

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,120,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Athurugiriya
Land for Sale Athurugiriya

12.25 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 10 Perch Land for Sale in Athurugiriya
10 Perch Land for Sale in Athurugiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 495,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Athurugiriya
Land for Sale in Athurugiriya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!