මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අතුරුගිරිය හිදී කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම් විකිණීමට

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි