මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර විකිණීමට ඇති සැම්සුන් කැමරා

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි