මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර නගරය හි ගෘහ සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි