රියදුරු ( Driver ) රත්නපුර /හලාවත/ගම්පහ

රියදුරු ( Driver ) රත්නපුර /හලාවත/ගම්පහ

පළ කරන ලදි 14 මැයි 11:16 පෙරවරු, කොළඹ 6, කොළඹ
1972නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
Abans Electrical PLC [Service Dept]
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Abans Electrical-Careers කොළඹ
Abans Electrical-Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2023
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න