Packing Officer - Hatton

Packing Officer - Hatton

පළ කරන ලදි 15 මැයි 12:03 පව, හැටන්, නුවරඑලිය
462නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
Private Poster
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 55,000 - 60,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Shakthi Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2023
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න