කොහොඹ සබන් කර්මාන්ත ශාලා ඇසුරුම් නිලධාරීන්

කොහොඹ සබන් කර්මාන්ත ශාලා ඇසුරුම් නිලධාරීන්

පළ කරන ලදි 16 මැයි 10:58 පෙරවරු, රත්නපුර නගරය, රත්නපුර
375නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
SUWASETHA PVT LTD
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 50,000 - 60,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Deshiya Rekiya- Carers රත්නපුර
Deshiya Rekiya- Carers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2023
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න