Delivery Partner - Jaffna

Delivery Partner - Jaffna

පළ කරන ලදි 09 අප්‍රේල් 9:30 පව, යාපනය නගරය, යාපනය
1090නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
DOMINO'S - Jubilant FoodWorks Lanka
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd. යාපනය
Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd.
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2015
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න