Real Estate for Your World

அனைத்து விளம்பரங்களும் Wajira Rent House இடமிருந்து (330 இல் 1-25)

பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - Annex for Rent - Ratmalana

Annex for Rent - Ratmalana

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 20,000 மாதத்துக்கு

1 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - Separate beutifully ground floor house for rent

Separate beutifully ground floor house for rent

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 35,000 மாதத்துக்கு

1 மணித்தியாளம்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - 02 Room Fist Floor New Annex for Rent Dehiwala

02 Room Fist Floor New Annex for Rent Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

3 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - separate 04 room house for rent in dehiwala

separate 04 room house for rent in dehiwala

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 75,000 மாதத்துக்கு

4 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for rent in dehiwala

House for rent in dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 45,000 மாதத்துக்கு

5 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - Ground Floor House for Rent Ratmalana

Ground Floor House for Rent Ratmalana

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 38,000 மாதத்துக்கு

6 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - beutifully ground floor house for rent

beutifully ground floor house for rent

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 38,000 மாதத்துக்கு

6 மணித்தியாளம்
நிலம்-மாத்தறை - 10 Perch Land for Sale Hakmana

10 Perch Land for Sale Hakmana

10.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்மாத்தறை, நிலம்

ரூ 100,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 மணித்தியாளம்
நிலம்-மாத்தறை - 60 Perch Land for Sale Hakmana

60 Perch Land for Sale Hakmana

60.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்மாத்தறை, நிலம்

ரூ 50,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

7 மணித்தியாளம்
நிலம்-மாத்தறை - 11 perch land for sale hakmana

11 perch land for sale hakmana

11.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்மாத்தறை, நிலம்

ரூ 1,200,000 மொத்த

8 மணித்தியாளம்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for rent in boralasgamuwa

House for rent in boralasgamuwa

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 95,000 மாதத்துக்கு

8 மணித்தியாளம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 03 Room New Apartment for Sale Dehiwala

03 Room New Apartment for Sale Dehiwala

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 20,000,000

9 மணித்தியாளம்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - Brand New 02 Room Apartment for Rent in Dehiwala

Brand New 02 Room Apartment for Rent in Dehiwala

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 55,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 03 Room Apartment for Rent in Wellawaththa

03 Room Apartment for Rent in Wellawaththa

படுக்கை: 3, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 90,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
குடியிருப்புகள்-கொழும்பு - 05 Room Luxury Apartment for Rent Wellawaththa

05 Room Luxury Apartment for Rent Wellawaththa

படுக்கை: 5, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, குடியிருப்புகள்

ரூ 300,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - Land for Sale in Ratmalana

Land for Sale in Ratmalana

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 1,900,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 07.5 Perch Land for Sale Mount Lavinia

07.5 Perch Land for Sale Mount Lavinia

7.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,350,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
நிலம்-மாத்தறை - Land for Sale in Hakmana

Land for Sale in Hakmana

2.3 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்மாத்தறை, நிலம்

ரூ 6,000,000 மொத்த

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - House for rent in Mount Lavinia

House for rent in Mount Lavinia

படுக்கை: 2, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 11.5 per Land for Sale Sirimal Uyana Ratmalana

11.5 per Land for Sale Sirimal Uyana Ratmalana

11.5 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - Two Story 06 Room Separate House for Rent in Mountlavinia

Two Story 06 Room Separate House for Rent in Mountlavinia

படுக்கை: 6, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 150,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
வீடுகள்-கொழும்பு - 03 room separate house for rent in mount lavinia

03 room separate house for rent in mount lavinia

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்கொழும்பு, வீடுகள்

ரூ 40,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - 01 Room Ground Floor for Rent in Dehiwala

01 Room Ground Floor for Rent in Dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 25,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
பாகங்களும் அறைகளும்-கொழும்பு - ac room for rent in dehiwala

ac room for rent in dehiwala

படுக்கை: 1, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்கொழும்பு, பாகங்களும் அறைகளும்

ரூ 23,000 மாதத்துக்கு

1 நாள்
நிலம்-கொழும்பு - 08 Perch Land for Sale Ratmalana

08 Perch Land for Sale Ratmalana

8.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிலம்

ரூ 2,500,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

1 நாள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
நாளை திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

Mt lavinia

மின்னஞ்சல்