The Best Vehicles

அனைத்து விளம்பரங்களும் VS Auto Mart இடமிருந்து (10 இல் 1-10)

Suzuki Celerio Wanted

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

12 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio Special Edition 2014

Suzuki Celerio Special Edition 2014

74,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,090,000

13 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio vxi Auto 2015

Suzuki Celerio vxi Auto 2015

66,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,910,000

19 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio VXI Auto 2015

Suzuki Celerio VXI Auto 2015

40,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,925,000

36 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio Vxi Auto 2015

Suzuki Celerio Vxi Auto 2015

65,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,990,000

38 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio Zxi Auto 2017

Suzuki Celerio Zxi Auto 2017

56,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,375,000

41 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio Vxi Auto 2015

Suzuki Celerio Vxi Auto 2015

61,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,960,000

51 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio Vxi Auto 2014

Suzuki Celerio Vxi Auto 2014

80,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,890,000

51 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio vxi Auto 2016

Suzuki Celerio vxi Auto 2016

59,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 3,050,000

51 நாட்கள்
கார்கள்-கம்பஹா - Suzuki Celerio Vxi Auto 2015

Suzuki Celerio Vxi Auto 2015

56,000 km

அங்கத்துவம்

கம்பஹா, கார்கள்

ரூ 2,925,000

51 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  7:00 முற்பகல் –  7:00 பிற்பகல்

No 158 ,Pushparama Road,Pahala, Biyanwila ,Kadawatha

0772500XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0772500320
மின்னஞ்சல்